Kommentarer

Dansk Kopimappe 3 / Mellemtrin  

Udgiver:
Sproggren
Materialetype:
   
Indhold:
Aktiviteter - laborativt materiale, Kopimateriale
Målgruppe:
Grundskole
Dansk, Dansk som andetsprog - basis, Dansk som andetsprog - supplerende
Klassetrin:
4.-6. kl., Specialundervisning
Registreret af:
Sproggren

5 aktiviteter med instruktion, ord og skilte + kort lærervejledning. Alle bilag til hver aktivitet har en kode og ligger i en separat lomme, så du nemt og hurtigt kan kopiere og få tingene tilbage på rette plads. En økonomisk, faglig og nem måde at få bevægelse og variation ind i danskundervisningen på. Lettilgængeligt – også for en vikar – med ekstra forslag til brug af ordene på kryds og tværs. Flere lektioner pr. aktivitet bygget op om de helt gængse emner på mellemtrinnet. Metoden hedder Sprog i Bevægelse og fokuserer på at få bevægelse, krop, konkurrence og fysisk aktivitet til at understøtte et specifikt fagligt indhold. 

Bogkortets ID
95125089
Dato for offentliggørelse
28. juni 2016
Er læremidlet interaktivt?
Ja - i betydelig grad
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Ja
Slutbrugere
Underviser
ISBN
978-87-93568-02-0
Pris (ekskl. moms) og vilkår
899,- inkl. moms
Emneord
Dansk, bevægelse, Sprog i Bevægelse, læring i bevægelse, dansk i bevægelse, bevægelse og faglighed, grammatik, stavning, grammatik og bevægelse, stavning og bevægelse, læringsstile, leg og læring, folkeskolereform, lektiecafé, understøttende undervisning
Klassetrin
4.-6. kl., Specialundervisning
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Dansk
    • 3. - 4. klasse
     • Fremstilling (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige situationer
      • Korrektur (obligatorisk område)
    • 5. - 6. klasse
     • Fremstilling (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer
      • Korrektur (obligatorisk område)
   • Dansk som andetsprog - basis
    • 1. - 9. klasse
   • Dansk som andetsprog - supplerende
    • 3. - 5. klasse
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse og forstå fiktive og ikke-fiktive tekster
      • Sprogforståelse (obligatorisk område)
     • Skrivning (obligatorisk): Eleven kan skrive fiktive og ikke-fiktive tekster
      • Stavning (obligatorisk område)
Kommentar til brug i undervisningen
Velegnet til vikartimer, mindre 'brain breaks', hele lektioner, variation til de skriftlige opgaver, fordybelsesaktiviteter, værkstedsundervisning med rotation, understøttende undervisning, specialundervisning