Halfdan til tiden  

Forfattere:
Tina Mikkelsen, Peter Christensen Teilmann
Udgiver:
Teatermuseet i Hofteatret
Materialetype:
  
Indhold:
e-bog
Målgruppe:
Grundskole
Dansk
Registreret af:
Teatermuseet i Hofteatret

Materialet består af 7 temaer, som giver mulighed for at arbejde med Halfdan Rasmussen, sådan som han sjældent er set og hørt. Netop der, hvor han taler lige ind i tiden og taler tidens toner og takter midt i mod. Den Halfdan, kun få i virkeligheden kender, som skriver om tabuer og social og eksistentiel udkantsliv, så man skulle tro det handlede om os i dag. Børnenes Halfdan og den humoristiske Halfdan er slet ikke glemt i materialet, men det viser især ham den 'anden' Halfdan, der – uden øvrig sammenligning – ikke lader fx Yahya Hassan noget efter. Materialet findes som en samlet pdf, og de enkelte ark kan printes efter behov 

Bogkortets ID
95088831
Dato for offentliggørelse
24. juni 2016
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Nej
Særlige krav til udstyr?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Emneord
Halfdan Rasmussen
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Dansk
    • 10. klasse
    • 7. - 9. klasse