Kommentarer

PlanteGuide  

Forfattere:
Astma-Allergi Danmark
Materialetype:
   
Indhold:
App
Målgruppe:
Klassetrin:
1.-6. kl.
Registreret af:
Astma-Allergi Danmark

Undervisningsmaterialet består af en applikation samt en lærervejledning. Sammen bidrager de til, at eleven i faget natur/teknologi får en stor viden om de danske naturtyper, de forskellige plantearter, man møder i den danske natur, samt en forståelse for planternes form og funktion. Målet med materialet er, at man som lærer opfylder nogle af De Fælles Mål for faget natur/teknologi. Materialet kan findes på: http://hoefeber.astma-allergi.dk/planteguide-app-til-undervisning Projektet er støttet af Undervisningsministeriets udlodningsmidler. 

Bogkortets ID
94525489
Dato for offentliggørelse
19. maj 2016
Er læremidlet interaktivt?
Ja - i betydelig grad
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: iphone og ipad
Særlige krav til udstyr?
Nej
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Natur/teknik (F.65)
  • Tværfaglige materialer
   • 3.- 5. klassetrin (F.81.b)
   • 6.- 7. klassetrin (F.81.c)
Emneord
planter, allergi, natur/teknologi, natur/teknik, skov, mose, strand, hede, overdrev, eng
Klassetrin
1.-6. kl.