Billedpædagogisk Tidsskrift  

Udgiver:
Danmarks Billedkunstlærere
Materialetype:
  
Indhold:
Supplerende materiale
Målgruppe:
Grundskole
Billedkunst, Billedkunst - valgfag
Mellemlange videregående uddannelser
Kreative og kunstneriske uddannelser, Pædagogiske uddannelser
Registreret af:
Danmarks Billedkunstlærere

Danmarks Billedkunstlærere udgiver bladet Billedpædagogisk Tidsskrift 4 gange om året.Det er et fagblad for alle, der beskæftiger sig med billedpædagogik og praktisk pædagogisk billedarbejde.Tidsskriftet indeholder bl.a. artikler om billedpædagogik, herunder den nyeste forskning og bringer eksempler på undervisningforløb. 

Bogkortets ID
94522950
Dato for offentliggørelse
19. maj 2016
Udgivelsesdato
19. maj 2016
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: alle
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: Pc, tablet
Særlige krav til udstyr?
Nej
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Anden bidragyder
Ministeriet for Børn, Unge og Ligestillings udlodningsmidler
Omfang
30 sider
Udgave/version
årgang 2015
ISBN
ISSN-0908-6293
Pris (ekskl. moms) og vilkår
100 kr. pr.blad + porto
Emneord
Billedkunst, Billedpædagogik, billedarbejde, visuel kultur, praktisk musiske fag, billedfremstilling, billedkundskab, visuel kommunikation, børns billedarbejde, billeder,digitale billeder, rumlige billeder, plane billeder
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Billedkunst
    • 1. - 2. klasse
    • 3. - 5. klasse
   • Billedkunst - valgfag
 • Mellemlange videregående uddannelser
  • Kreative og kunstneriske uddannelser
  • Pædagogiske uddannelser
   • Den frie lærerskole
   • Folkeskolelærer
   • Pædagog