Kommentarer

Almen dannelse  

Serietitel:
Lærerbiblioteket
Materialetype:
 
Indhold:
Supplerende materiale
Målgruppe:
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser
Registreret af:
Hans Reitzels Forlag

Almen dannelse handler om at forstå sig selv og verden. Derfor er almen dannelse også langt mere end skolens opgave. Men skolen bidrager til dannelsen med sin viden og sine fag. Skolens dannelsesbidrag er opbygget af tre tilgange til dannelse: den sproglige og kulturelle dannelse den matematiske og naturvidenskabelige dannelse den ekspressive og kunstneriske dannelse. I hver af tilgangene ligger to niveauer. På det første niveau skal eleverne lære det basale og nære – at læse, regne, skrive, synge, danse, sanse og bevæge sig. Det kunne man kalde for dannelsesteknikker. På det næste niveau handler det om det abstrakte og fjerne – at forstå verdens almene sammenhænge gennem videnskabens og kundskabens modus. Det kunne man kalde for dannelseskundskaber. Bogen udreder disse tre tilgange og to niveauer. Bogen henvender sig til de, der studerer for at bidrage til skolens dannelse. 

Bogkortets ID
94521312
Dato for offentliggørelse
19. maj 2016
Udgivelsesdato
11. april 2016
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Redaktør
Alexander von Oettingen
Omfang
143 sider
ISBN
9788741262390
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Kr. 200,-
Emneord
dannelseskundskaber
Læringsmål
  • Mellemlange videregående uddannelser
    • Pædagogiske uddannelser
      • Folkeskolelærer
      • Pædagog