Kommentarer

Kostvejledning  

Materialetype:
 
Indhold:
Supplerende materiale
Målgruppe:
Mellemlange videregående uddannelser
Social- og Sundhedsuddannelser
Registreret af:
Munksgaard Danmark

Hvad kræver det at imødekomme de mange udfordringer, der opstår i en kostvejledningsproces? Hvilke kostvejledningsteorier, -metoder og -perspektiver kan kostvejlederen anvende? Og hvorfor er det relevant at opnå indsigt i kostvejledningens kompleksitet? Kostvejledning – teorier, metoder og perspektiver behandler spørgsmål som disse og belyser kostvejledningens kompleksitet i tre forskellige dele. Del ét omhandler overvejelser, som kostvejlederen ofte vil have nytte af at gøre sig, inden selve kostvejledningen begynder. Del to indeholder forskellige vejledningsteorier og samtalemetoder med dertilhørende praktisk anvendelige samtaleteknikker og modeller, som kan benyttes til udførelsen af selve kostvejledningen, og del tre omfatter en række perspektiver til inspiration for arbejdet med persongrupper med særlige udfordringer. Denne lærebog skal betragtes som en arbejdsbog og bogens kapitler kan benyttes som udgangspunkt for øvelser og eksperimenter i en simuleret eller virkelig vejledningspraksis. Den er et bidrag til at inspirere studerende på Ernærings- og sundhedsuddannelserne samt andre fagprofessionelle, til at reflektere over og udvikle egen kostvejledningspraksis. 

Bogkortets ID
94505626
Dato for offentliggørelse
18. maj 2016
Udgivelsesdato
30. marts 2016
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Redaktør
Lenette Nielsen
Omfang
304 sider
ISBN
9788762813748
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Kr. 280,-
Emneord
kostvejledning
Læringsmål
  • Mellemlange videregående uddannelser
    • Social- og Sundhedsuddannelser
      • Ernæring og sundhed