Kommentarer

Arbejdsfastholdelse og inklusion  

Forfattere:
Anne-Mette Hedeager Momsen, Birte Hansen, Kirsten Schultz Petersen
Materialetype:
 
Indhold:
Supplerende materiale
Målgruppe:
Mellemlange videregående uddannelser
Social- og Sundhedsuddannelser
Registreret af:
Munksgaard Danmark

Denne bog om arbejdsfastholdelse og inklusion på arbejdsmarkedet giver en introduktion til arbejdsområdet, indblik i erfaringer fra praksis og eksempler på modeller, undersøgelsesredskaber og interventioner. I kapitlerne om arbejdsfastholdelse beskrives sygemeldte medarbejdere, som er berettigede til sygedagpenge, men som pga. helbredsmæssige årsager har brug for arbejdsrettede indsatser for at fastholde deres arbejdsevne og tilknytning til arbejdsmarkedet. Da arbejdspladsen og jobcentret er centrale aktører ved arbejdsfastholdelse, redegøres der også for deres roller og opgaver. Bogens målgruppe er studerende og uddannede ergoterapeuter og fysioterapeuter med interesse for arbejdsområdet. Men bogen vil også være yderst relevant for andre, der arbejder med arbejdsfastholdelse og inklusion på arbejdsmarkedet. 

Bogkortets ID
94504572
Dato for offentliggørelse
18. maj 2016
Udgivelsesdato
26. april 2016
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Omfang
174 sider
ISBN
9788762811980
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Kr. 208,-
Emneord
arbejdsrettede, indsatser
Læringsmål
  • Mellemlange videregående uddannelser
    • Social- og Sundhedsuddannelser
      • Ergoterapeut