Kommentarer

Tekstarbejde på tværs. Tekstanalyse i dansk og engelsk  

Forfattere:
Marlene Ørnstrup Petersen, Ditte Eberth Timmermann
Materialetype:
 
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Hhx
Dansk, Engelsk
Htx
Dansk, Engelsk
Stx
Dansk, Engelsk
Hf
Dansk, Engelsk
Registreret af:
FORLAGET SYSTIME A/S

Tekstarbejde på tværs. Tekstanalyse i dansk og engelsk er en tværfaglig antologi til dansk og engelsk på alle fire gymnasiale uddannelser. Stoffet og opbygningen anskueliggør og fremhæver fællestrækkene i de to fags metodiske tilgange. Antologien er således oplagt til samarbejde mellem de to fag. Antologiens tekster er organiseret efter to litterære temaer, der går på tværs af de to fag, og teksterne spænder vidt genremæssigt såvel som litteraturhistorisk. Blandt teksterne findes tekster af bl.a. danske kanonforfattere og Shakespeare, Blake, Poe. Der er udformet arbejdsspørgsmål til de enkelte tekster, ligesom der til hver tekst er forslag til videre arbejde, hvor der er fokus på tværfaglige fordele. Den trykte udgave af Tekstarbejde på tværs indholder følgende temakapitler: Maskiner og moderne metropoler Machines and Modern Metropolis Det splittede sind Twisted Minds Tekstarbejde på tværs. Tekstanalyse i dansk og engelsk indeholder ud over teksterne et indledende metodekapitel og et leksikon på hhv. dansk og engelsk. 

Bogkortets ID
94404835
Dato for offentliggørelse
13. maj 2016
Udgivelsesdato
2. marts 2016
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Omfang
229 sider
Udgave/version
1. udgave
ISBN
9788761670458
Opstilling
 • Fremmedsprog
  • Engelsk
   • Lærebøger/grundbøger (U.14.a)
 • Gymnasiale uddannelser
  • Dansk
   • Antologier (G.08.e)
  • Tværfaglige materialer
   • Højere trin (G.81.e)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
https://shop.systime.dk/dk/tekstarbejde-pa-tvaers-tekstanalyse-i-dansk-og-engelsk-27048.html
Emneord
Tekstarbejde , dansk , engelsk , tværfaglig , antologi , gymnasiale uddannelser, anskueliggør , fællestrækkene , metodiske , litterære , temaer, genremæssigt
Læringsmål
 • Hf
  • Dansk
  • Engelsk
 • Hhx
  • Dansk
  • Engelsk
 • Htx
  • Dansk
  • Engelsk
 • Stx
  • Dansk
  • Engelsk