Kommentarer

Bevidst ledelse - buddhistisk visdom for ledere  

Forfattere:
Bo Heimann
Udgiver:
Forlaget Mindspace
Materialetype:
 
Indhold:
Supplerende materiale, Grundbøger og systemer, Frilæsning
Målgruppe:
Hhx
Innovation, Markedskommunikation, Organisation
Htx
Filosofi og teknologi, Innovation
Stx
Filosofi, Innovation, Kulturforståelse, Religion
Hf
Innovation, Religion
Erhvervsuddannelser
Innovation, Erhvervsfag 3, Organisation
Voksenuddannelser
Religion og kultur, Samarbejde og kommunikation
Registreret af:
Forlaget Mindspace

Bevidst ledelse er et opgør med tanken om, at flere værktøjer og teknikker er vejen frem i ledelsesudvikling. Bogen formidler, hvordan buddhistisk visdom hænger sammen med ledelse anno 2016, gennem kultivering af bevidsthed og forankring i formål og mening samt bidrag til det større hele. Ledere er i dag under stærkt pres både ude- og indefra. Den fjerde industrielle revolution er begyndt, og kriserne inden for økonomi, miljø og uddannelses- og sundhedssystemer er det nye normale. Derfor har ledere aldrig haft mere brug for indre ro og robusthed; brug for at være forankrede i formål og værdier; brug for at kunne navigere i kaos; brug for at kunne se og forstå større sammenhænge. Leder- og ledelsesudvikling har traditionelt handlet om, hvad den gode leder gør og hvordan lederen gør det. Hvad vi fortsat mangler at blive kloge på, er det sted, hvorfra lederskabet udspringer, lederens hvorfor. Bevidst ledelse formidler, hvordan buddhistisk visdom hænger sammen med ledelse anno 2016 og moderne begreber såsom emotionel og spirituel intelligens, resiliens, bæredygtighed, Teori U, spejlneuroner, kvantefysik, hjernens plasticitet, emergent lederskab og Kegans bevidshedsiveauer. 

Bogkortets ID
94402310
Dato for offentliggørelse
13. maj 2016
Udgivelsesdato
27. maj 2016
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Omfang
186 s.
ISBN
978-87-92542-94-6
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Pris: 298 kr. Bogen kan købes på forlagets hjemmeside.
Emneord
Ledelse, buddisme, bevidsthed
Læringsmål
 • Erhvervsuddannelser
  • Grundfag
   • Innovation, Erhvervsfag 3
   • Organisation
 • Hf
  • Innovation
  • Religion
 • Hhx
  • Innovation
   • C niveau
  • Markedskommunikation
   • C niveau
  • Organisation
   • C niveau
 • Htx
  • Filosofi og teknologi
   • C niveau
  • Innovation
   • C niveau
 • Stx
  • Filosofi
   • B niveau
   • C niveau
  • Innovation
   • C niveau
  • Kulturforståelse
   • B niveau
   • C niveau
  • Religion
   • B niveau
   • C niveau
 • Voksenuddannelser
  • Religion og kultur
  • Samarbejde og kommunikation