Alverdens dansk - dansk som andetsprog. Basis  

Forfattere:
Anne Weile, Hanne Milling
Materialetype:
  
Indhold:
iBog
Målgruppe:
Voksenuddannelser
AVU
Registreret af:
FORLAGET SYSTIME A/S

Gennem aktiverende skrive- og læseøvelser træner kursisterne den grundlæggende kommunikation i dagligdagen. Den sproglige sikkerhed styrkes gennem enkle og klare grammatiske introduktioner og øvelser. Desuden giver Alverdens dansk en sociokulturel introduktion til normer, værdier og livsformer i Danmark. Der er fokus på temaer som Naturen Familie Boformer Fester Samværsformer. Alverdens dansk har en meget ensartet og genkendelig struktur, hvor hvert kapitel er bygget op om et tema, der tilgodeser alle aldersgruppers og begge køns interesser. Udgivelsen opfylder til fulde de faglige mål i læreplanen for dansk som andetsprog på basisniveau. 

Bogkortets ID
94400766
Dato for offentliggørelse
13. maj 2016
Udgivelsesdato
19. april 2016
Er læremidlet interaktivt?
Ja - i betydelig grad
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Omfang
10 videoklip │ 15 lydfiler │ 25 interaktive opgaver │ ca. 125 opgaver
ISBN
9788761683878
Opstilling
  • Ungdoms- og voksenuddannelse
    • Øvrige fag/emner (V.89)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
https://shop.systime.dk/dk/alverdens-dansk-dansk-som-andetsprog-fra-basis-til-d-26738.html
Emneord
aktiverende , skrive- og læseøvelser, træner , kursisterne , dagligdagen, sikkerhed , grammatiske introduktioner, øvelser, temaer , Boformer, Fester, Samværsformer, Familie, Naturen, genkendelig struktur
Læringsmål
  • Voksenuddannelser
    • AVU
      • Dansk som andetsprog