Red Leaves Falling: En undervisningspakke om sex trafficking af børn  

Udgiver:
Stairway Danmark
Materialetype:
    
Indhold:
AV-materiale, Frilæsning, Lærervejledning, Supplerende materiale
Målgruppe:
Grundskole
Engelsk, Samfundsfag, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Klassetrin:
8.-10. kl.
Registreret af:
STAIRWAY DANMARK

Statistisk set sidder der et misbrugt eller krænket barn i de fleste skoleklasse. Men emnet er svært at håndtere, og der har hidtil manglet relevant undervisningsmateriale at tage afsæt i. Stairway Danmark har udviklet en animationsfilm med teksthæfte og lærervejledning til engelsk og samfundsfag i grundskolens ældste klasser. Filmen følger en pige, som bliver offer for sex trafficking - og viser hvordan misbruget også sker via internettet af 'kunder' i bl.a. Danmark. Materialet kan bruges temaer om børns rettigheder, sikker adfærd på sociale medier og forebyggelse af sexmisbrug. 

Bogkortets ID
94151651
Dato for offentliggørelse
29. april 2016
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Alle
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: Alle
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Alle
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Omfang
Teksthæfte 24 sider, animationsfilm 22 min. samt supplerende materiale på web
Emneord
seksualitet, sexmisbrug, trafficking, børneporno, prostitution, børneprostitution, seksuelt misbrug, børns rettigheder, cybersafety, sikkerhed på nettet
Klassetrin
8.-10. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Engelsk
   • Samfundsfag
   • Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Kommentar til brug i undervisningen
Materialet kan anvendes enten både i både korte og længere forløb om sexmisbrug af børn og børns sikkerhed på fx sociale medier: - Se filmen og diskuter den i 1-2 lektioner. - Læs teksthæftet og analyser filmens baggrund og dramaturgi. - Lav yderligere research om emnet som afsæt for skriftlige opgaver og/eller mundtlige fremlæggelser. - Opfør centrale scener i filmen som rollespil eller dilemmaspil. - Forbind filmen til elevernes egen virkelighed i grupper og på sociale medier. Lærervejledningen indeholder bl.a. eksempler på anvendelse, fakta om sexmisbrug og pædofili samt gennemgang af støttemuligheder i tilfælde af, at en elev står frem med sin egen historie om misbrug. Undervisningen kan kombineres med besøg i klassen af en repræsentant for Stairway Danmark.