Kommentarer

Der er samfundsfag i alt  

Forfattere:
Leise Buhl Jensen, Jakob Buhl Jensen
Materialetype:
 
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Stx
Samfundsfag
Registreret af:
GYLDENDAL A/S

”Der er samfundsfag i alt – grundbog til samfundsfag C med øvelse og arbejdsformer” er en didaktiseret lærebog, hvor en læsevenlig og begrebsfokuseret tekst går hånd i hånd med bogens mange elevaktiverende øvelser, refleksionsopgaver og forslag til forskelligartede arbejdsformer. Formålet er at øge elevernes motivation til at lære – individuelt og i samarbejde med andre i klassen. Flere af bogens mange øvelser stimulerer elevernes innovative evner, inddrager digitale værktøjer i udarbejdelsen af produkter og diskuterer danske problematikker med udblik til Norden, Europa og resten af verden. Bogen sigter derfor også på at styrke det demokratiske medborgerskab, hvilket er et kompetencemål i udspillet til en ny gymnasiereform. Men først og fremmest søger bogen gennem øvelserne at bidrage aktivt til at skabe en god klasserumskultur, som er central for elevernes læring og trivsel i gymnasiet. I de første 8 kapitler præsenterer forfatterne eleven for centrale spørgsmål inden for sociologi, politik og økonomi med fokus på centrale begreber, teorier og modeller. Der stilles løbende mange refleksionsspørgsmål, som kan anvendes både ved den individuelle forberedelse, til gruppearbejde og til gode debatter i klassen. Bogens mange billeder lægger også op til analyse, diskussion og refleksion. Der er samfundsfag i alt afsluttes med en opskrift på, hvordan man bliver god til samfundsfag. Her præsenterer vi vores BUILD-koncept, som rummer de mest centrale elementer i samfundsfag: •Begreber, teori og metode •Undring og undersøgelse af samfundsfaglige problemer •Indblik, information og IT (og innovation) •Læring i samarbejde med andre i klasserummet •Diskussion og deltagelse i demokratiet 

Bogkortets ID
93958895
Dato for offentliggørelse
20. april 2016
Udgivelsesdato
19. april 2016
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Omfang
224 sider
ISBN
9788702160383
Opstilling
  • Gymnasiale uddannelser
    • Samfundsfag (G.68)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Kr. 199,-
Emneord
samfundsfag
Læringsmål
  • Stx
    • Samfundsfag
      • C niveau