Hent online materiale (0)

Kommentarer

Matematikleg Flex  

Forfattere:
Stefan Strohmayer, Erik Truedsson
Udgiver:
Vitec MV
Materialetype:
  
Indhold:
Software (fagligt indhold), Værktøjsprogrammer
Målgruppe:
Grundskole
Matematik
Klassetrin:
0.-6. kl., Specialundervisning
Registreret af:
Vitec MV A/S

Formålet med Matematikleg Flex er at forbedre den matematiske evne hos børn, der har svært ved matematik, typisk som følge af talblindhed, koncentrationsbesvær eller dysleksi. Gennem 5-7 ugers intensiv træning styrkes viden og færdigheder, der letter senere matematisk indlæring for børn i alderen 5-12 år. Programmets øvelser træner centrale matematiske færdigheder, såsom antalsopfattelse, talforståelse og den mentale tallinje. 

Bogkortets ID
93804610
Dato for offentliggørelse
20. april 2016
Udgivelsesdato
1. marts 2016
Er læremidlet interaktivt?
Ja - i betydelig grad
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Ja: PC med Windows 7 og nyere, Mac med Maveriicks og nyere eller Chromebook
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: Ja: iPad med iOS 8 og nyere, Android tablet med Chrome
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Safari eller Chrome i nyeste versioner
Anvendes et autentifikationssystem?
Ja: UNI-Login, MV-Login
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Ring til vores salgsafdeling på telefon 65 91 80 22 eller send en mail til salg.mv@vitec-mv.com,hvis du har spørgsmål til priser eller ønsker at købe.
Emneord
specialprogram, matematik, antalsopfattelse, talforståelse, træningsprogram, talblind, talblindhed, koncentrationsbesvær, dysleksi, ordblind, ordblindhed, matematiske færdigheder, dyskalkuli
Klassetrin
0.-6. kl., Specialundervisning
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Matematik
    • 1. - 3. klasse
     • Geometri og måling (obligatorisk): Eleven kan anvende geometriske begreber og måle
      • Geometriske egenskaber og sammenhænge (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om egenskaber ved figurer (vejledende mål)
       • Eleven har viden om geometriske egenskaber ved plane figurer (vejledende mål)
       • Eleven kan kategorisere figurer (vejledende mål)
       • Eleven kan kategorisere plane figurer efter geometriske egenskaber (vejledende mål)
      • Geometrisk tegning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om geometriske begreber (vejledende mål)
     • Tal og algebra (obligatorisk område): Eleven kan udvikle metoder til beregninger med naturlige tal
      • Algebra (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om enkle figur- og talmønstre (vejledende mål)
       • Eleven har viden om figur og talmønstre (vejledende mål)
       • Eleven har viden om sammenhænge mellem de fire regningsarter (vejledende mål)
       • Eleven kan beskrive systemer i figur- og talmønstre (vejledende mål)
       • Eleven kan opdage regneregler og enkle sammenhænge mellem størrelser (vejledende mål)
       • Eleven kan opdage systemer i figur- og talmønstre (vejledende mål)
      • Regnestrategier (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om strategier til enkle beregninger med naturlige tal (vejledende mål)
       • Eleven har viden om strategier til hovedregning, overslagsregning samt regning med skriftlige notater og digitale værktøjer (vejledende mål)
       • Eleven kan foretage enkle beregninger med naturlige tal (vejledende mål)
       • Eleven kan udvikle metoder til addition og subtraktion med naturlige tal (vejledende mål)
      • Tal (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om enkle decimaltal og brøker (vejledende mål)
       • Eleven har viden om enkle naturlige tal (vejledende mål)
       • Eleven har viden om naturlige tals opbygning i titalssystemet (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende naturlige tal til at beskrive antal og rækkefølge (vejledende mål)
       • Eleven kan genkende enkle decimaltal og brøker i hverdagssituationer (vejledende mål)
    • 4. - 6. klasse
     • Geometri og måling (obligatorisk): Eleven kan anvende geometriske metoder og beregne enkle mål
      • Geometriske egenskaber og sammenhænge (obligatorisk område)
       • Eleven kan undersøge geometriske egenskaber ved plane figurer (vejledende mål)
     • Tal og algebra (obligatorisk): Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger
      • Algebra (obligatorisk område)
       • Eleven kan anvende enkle algebraiske udtryk til beregninger (vejledende mål)
       • Eleven kan finde løsninger til enkle ligninger med uformelle metoder (vejledende mål)
Kommentar til brug i undervisningen
Matematikleg Flex indeholder 25 øvelsessessioner, som hver tager mellem 20-40 minutter at gennemføre. Gennemfør 3-5 øvelsessessioner om ugen, så træningsperioden højst bliver 7 uger.