Kommentarer

At udfordre eleverne på deres valg  

Forfattere:
Marianne Tolstrup
Materialetype:
 
Indhold:
Frilæsning
Målgruppe:
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser
Registreret af:
TURBINE FORLAGET A/S

Denne bog er målrettet lærere der underviser i udskolingen, UU-vejledere samt ledere i skole og UU. Bogen giver et bud på, hvilken betydning de lovmæssige ændringer i arbejdet med udvikling af elevernes karrierelæring får for arbejdet i emnet Uddannelse og job i udskolingen og i UU vejledernes vejledning. Der gives desuden bud på, hvordan man kan forstå den kollektive vejledningsform, og ideer til hvordan man rent didaktisk griber opgaven an. Bogen giver endvidere konkrete ideer til, hvordan man kan samarbejde mellem skole og UU om de nye opgaver. At udfordre eleverne på deres valg anviser konkrete forløb, der kan arbejdes med i dels Uddannelse og job og dels i kollektiv, individuel og gruppevejledning, så man opfylder de lovmæssige krav. Der gives samtidig ideer til, hvordan man kan gribe forældresamarbejdet omkring elevernes karrierelæring an, samt til hvordan man kan arbejde med og samarbejde om de ikke uddannelsesparate. Bogen kan anvendes som redskab til at etablere ny forståelse for, hvilke opgaver der ligger i henholdsvis Uddannelse og job og vejledningen, herunder hvordan man kan forstå og arbejde med den kollektive vejledning. Desuden kan bogen bruges som idé-katalog til planlægning og gennemførelse af aktiviteter i emnet Uddannelse og job og i vejledningen. Om forfatteren: Marianne Tolstrup er lektor ved UC Lillebælt. Hun er uddannet lærer, og har selv undervist i de ældste klasser. Hun har desuden undervist på læreruddannelsen i en årrække. I dag underviser Marianne Tolstrup bl.a. på diplomuddannelsen i Uddannelses- erhvervs- og karrierevejledning. 

Bogkortets ID
93670638
Dato for offentliggørelse
6. april 2016
Udgivelsesdato
19. august 2015
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Underviser
Omfang
125
Udgave/version
1. udgave, 1. oplag
ISBN
978-87-406-0560-0
Opstilling
 • Erhvervsuddannelser
  • Metodik/Didaktik/Pædagogik (E.56)
 • Folkeskolen
  • Metodik / Didaktik / Pædagogik (F.56)
 • Gymnasiale uddannelser
  • Metodik / Didaktik / Pædagogik (G.56)
 • Ungdoms- og voksenuddannelse
  • Metodik / Didaktik / Pædagogik (V.56)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
183,96
Emneord
Pædagogik, Undervisning, Didaktik, Vejledning
Læringsmål
 • Mellemlange videregående uddannelser
  • Pædagogiske uddannelser
   • Den frie lærerskole
   • Folkeskolelærer
   • Pædagog