Hent online materiale (0)

Kommentarer

Floorballkompendium  

Forfattere:
Jonas Hviid, Michael Kock
Materialetype:
  
Indhold:
Aktiviteter - laborativt materiale, Lærervejledning, Prøver, opgaver og test, Pædagogiske læreplaner, Supplerende materiale, Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Grundskole
Idræt, Sundhed og sociale forhold
Stx
Idræt
Hf
Idræt
Erhvervsuddannelser
Idræt, Omsorg, sundhed og pædagogik, Praktik, Pædagogik og didaktik, Samarbejde med eksterne
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser
Klassetrin:
0.-10. kl., Specialundervisning
Registreret af:
Dansk Floorball Union

Dette materiale er lavet med henblik på undervisning i gymnasiet, men kan anvendes af alle, der ønsker en indføring i basal teknik og taktik i floorball. Vores intention med dette materiale er at slå navnet floorball fast. Det er både vigtigt for sporten og for de elever, der ønsker at stifte yderligere bekendtskab med sporten. Det andet mål er at give dig som idrætslærer en reel mulighed for at undervise i sporten, selv om du ikke har den store erfaring med spillet. Vi håber, at vi via dette materiale kan give et værktøj, der kombineret med din teoretiske og praktiske kunnen, kan danne fundament for et succesfuldt floorballforløb i idrætsundervisningen. Materialet er opbygget i to hovedforløb; et basisforløb med fokus på den basale teknik, udstyr og regler. Basisforløbet (C-niveau) tager udgangspunkt i 3-mands floorball, dvs. 3 mod 3 på lille bane, dette for at tilgodese de tekniske aspekter af spillet. Samtidig betyder det, at alle uddannelsessteder har faciliteter til rådighed, da der kun behøves et areal på ca. 12 x 20 m for at komme i gang. Mellemniveauforløbet (B-niveau) sigter mod dem, der vil arbejde videre med spillet. Her er fokus på mere taktiske aspekter af spillet, og udgangspunktet er spil på stor bane (20x40m), 5 mod 5 med målmand. Desuden indeholder forløbet mulighed for at arbejde teoretisk og praktisk med elementer som eksempelvis intervaltræning. De to forløb kan naturligvis kombineres, som man ønsker, men de er opbygget med en vis progression. Det er således vanskeligt at starte med et B-niveau forløb, da det som udgangspunkt kun indeholder en kort repetition af de tekniske øvelser, gennemgået i C -niveauforløbet. Afsnittet om intervaltræning kan gennemføres uanset teknisk niveau, da det ikke har den store betydning for indholdet. Men den teoretiske kobling er naturligvis mest oplagt under b - niveau forløbet. Michael Kock og Jonas Hviid, Institut for idræt, Københavns universitet, Maj 2008. 

Bogkortets ID
93506876
Dato for offentliggørelse
29. marts 2016
Udgivelsesdato
7. marts 2007
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Nyere og bærbare computer
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja
Særlige krav til udstyr?
Nej
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Emneord
regler, udstyr, bold, stav, rice, opvarmning, sundhed, skade, mellemtrin, udskoling, gymnasieskolen, floorball, idræt, regler
Klassetrin
0.-10. kl., Specialundervisning
Læringsmål
 • Erhvervsuddannelser
  • Grundfag
   • Idræt
  • Indgange
   • Omsorg, sundhed og pædagogik
  • På tværs
   • Praktik
    • Øvrige
   • Pædagogik og didaktik
    • Sundhed og motion
   • Samarbejde med eksterne
    • Øvrige
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Idræt
    • 1. - 2. klasse
    • 10. klasse
    • 3. - 5. klasse
    • 6. - 7. klasse
    • 8. - 9. klasse
   • Sundhed og sociale forhold
 • Hf
  • Idræt
 • Mellemlange videregående uddannelser
  • Pædagogiske uddannelser
   • Den frie lærerskole
   • Folkeskolelærer
   • Pædagog
  • Social- og Sundhedsuddannelser
   • Afspændingspædagog
   • Ernæring og sundhed
   • Fysioterapeut
 • Stx
  • Idræt