Kommentarer

Hvad er meningen? – retorik i danskfaget  

Forfattere:
Helle Borup
Udgiver:
Frydenlund
Materialetype:
 
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Stx
Dansk
Hf
Dansk
Registreret af:
Frydenlund

Når man bliver dygtig til at se meningen og måden, den er kommet til udtryk på, så bliver man også selv god til at ytre sig klart og overbevisende. Bogen breder retorikken i danskfaget ud, så eleverne oplever en sammenhæng mellem det, de læser, ser og hører i undervisningen, og det, de gør, når de holder oplæg og skriver stile. Forfatteren har fyldt bogen med kon­krete redskaber til at forstå retorikkens elementer. Hvert af de 10 kapitler slutter af med en række øvelser lige til at implementere i undervisningen. Her er kapitler om: Krop, stemme og nærvær Argumentation Appelformer Målgruppe Genrer Medier Talesprog og skriftsprog Retorisk læsning Retorik til eksamen Eleverne lærer i bogen om mundtlighed, skriftlighed og medier, og den er nem at bruge som opslagsværk og til repetition. Forfatterinfo: Helle Borup er cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet. Hun har i mange år undervist på Københavns Universitet, Copenhagen Business School (CBS), i CVU-regi og på diverse kurser. Hun er bl.a. med til at udvikle undervisningsmateriale til retorik i gymnasiet. 

Bogkortets ID
93436831
Dato for offentliggørelse
23. marts 2016
Udgivelsesdato
1. marts 2016
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Omfang
128 s.
Udgave/version
1. udgave, 1. oplag
ISBN
9788771186079
Pris (ekskl. moms) og vilkår
159,20 kr.
Emneord
Retorik, Dansk, Argumentation, Analyse
Læringsmål
  • Hf
    • Dansk
  • Stx
    • Dansk