Boringer på land - Prøvetagning ved jordforurening  

Forfattere:
Cand.Scient. Niels Sejr Schriver, Erhvervsakademi Aarhus
Udgiver:
Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri
Materialetype:
  
Indhold:
Opslagsværk og samlinger
Målgruppe:
AMU
Bygge og anlæg (BAI)
Registreret af:
Byggeriets Uddannelser

Materialet understøtter uddannelsesmål 40492 Boringer på land - Prøvetagning ved jordforurening, hvorefter deltagerne kan vælge og i praksis anvende den optimale boreteknik i relation til de geologiske forhold og forureningens karakter, således at prøvetagningen giver et præcist billede af forureningens udstrækning. Endvidere kan deltagerne vælge og anvende relevante arbejdsmiljø- og miljømæssige forholdsregler, der passer til den givne forureningstype, således at forureningen ikke spredes yderligere ved borearbejdet. Endelig kan deltagerne håndtere den opgravede jord efter forskrifterne og indgå i en eventuel efterfølgende in-situ oprensning på kvalificeret måde. 

Bogkortets ID
93416729
Dato for offentliggørelse
21. marts 2016
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Pris (ekskl. moms) og vilkår
© Undervisningsministeriet. December 2015. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med Cand.Scient. Niels Sejr Schriver, Erhvervsakademi Aarhus. Materialet kan kopieres med angivelse af kilde. Materialet kan viderebearbejdes med angivelse af følgende tekst: ”Dette materiale indeholder en bearbejdning af ”Jordforureningsloven, December 2015” udviklet for Undervisningsministeriet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med Niels Sejr Schriver, Erhvervsakademi Aarhus”.
Emneord
boring, forurening, forurenet, prøvetagning, boreteknik, miljø, oprensning, entreprenør, jordforureningsloven, deponering, deponi
Læringsmål
  • AMU
    • Bygge og anlæg (BAI)
      • Boringer på land og jordbundsundersøgelser