Hent online materiale (0)

Kommentarer

Alle bliver klogere med QuizPedia  

Forfattere:
QuizPedia
Materialetype:
  
Indhold:
App, Interaktive tavler (IWB), Software (fagligt indhold)
Målgruppe:
Grundskole
Billedkunst, Biologi, Dansk, Engelsk, Fransk, Fysik/kemi, Geografi, Historie, Idræt, Matematik, Musik, Natur/teknologi, Naturfag, Samfundsfag, Tysk
Klassetrin:
0.-10. kl.
Registreret af:
QuizPedia

QuizPedia vender læringsprocessen på hovedet og lader eleverne lære ved SELV at lave quizzer i stedet for bare at tage dem. Ved at lave en quiz skal eleverne reflektere over det, de har lært, de skal researche, og de skal destillere deres viden ned i spørgsmålsform. Det at skabe en quiz giver desuden ”21st century skills”. Du skal vide, hvordan du navigerer på internettet, hvordan man ”cropper” et billede, hvordan man tilpasser en mp3 osv. Når man er logget ind med UNI•Login, kan man se andre quizzer lavet på ens skole, og som lærer kan man sortere efter klasse og se, hvad hver enkelt elev har scoret i en quiz, og hvor mange gange de har taget dem. Lærere kan tagge og søge efter fx læringsmål i quizbiblioteket, og QuizPedia har desuden et lærerforum, hvor lærere kan se eksempler på brug af quiz i undervisningen og selv komme med ideer eller søge input. https://da.forum.quizpedia.com 

Bogkortets ID
93388174
Dato for offentliggørelse
18. marts 2016
Udgivelsesdato
10. marts 2016
Er læremidlet interaktivt?
Ja - i betydelig grad
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Ja: Macbook og Windows.
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: Ja iOS og Android devices.
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Det kan anvender i alle browsere.
Anvendes et autentifikationssystem?
Ja: UNI-Login
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Udgave/version
1.6
Pris (ekskl. moms) og vilkår
10 kr. pr. elev minimum 100 elever. Ring til vores salgsafdeling på telefon 33 33 81 11 eller send en mail til sales@quizpedia.com, hvis du har spørgsmål til priser eller ønsker at købe.
Emneord
Quiz-værktøj., Multimodale quizzer.
Klassetrin
0.-10. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Billedkunst
    • 1. - 2. klasse
     • Billedanalyse (obligatorisk): Eleven kan samtale om egne og andres billeder
     • Billedfremstilling (obligatorisk): Eleven kan kommunikere gennem billeder
     • Billedfremstilling (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder
    • 3. - 5. klasse
     • Billedfremstilling (obligatorisk ): Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i billeder med vægt på tematisering
     • Billedkommunikation (obligatorisk): Eleven kan udtrykke ideer og betydninger visuelt
   • Biologi
    • 7. - 9. klasse
     • Modellering (obligatorisk): Eleven kan anvende og vurdere modeller i biologi
     • Perspektivering (obligatorisk): Eleven kan perspektivere biologi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse
     • Undersøgelse (obligatorisk): Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i biologi
   • Dansk
    • 1. - 2. klasse
     • Fortolkning (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til velkendte temaer gennem samtale om litteratur og andre æstetiske tekster
     • Fremstilling (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i nære og velkendte situationer
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse enkle tekster sikkert og bruge dem i hverdagssammenhænge
    • 10. klasse
     • Fortolkning (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster
     • Fremstilling (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form der passer til genre og situation
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i kontekst
    • 3. - 4. klasse
     • Fortolkning (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til velkendte temaer i eget og andres liv gennem undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster
     • Fremstilling (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige situationer
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan følge regler for kommunikation i overskuelige formelle og sociale situationer
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse multimodale tekster med henblik på oplevelse og faglig viden
    • 5. - 6. klasse
     • Fortolkning (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster
     • Fremstilling (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale situationer
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige sammenhænge
    • 7. - 9. klasse
     • Fortolkning (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster
     • Fremstilling (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres kontekst
   • Engelsk
    • 1. - 4. klasse
     • Kultur og samfund (obligatorisk): Eleven kan sammenligne børns hverdag i engelsksprogede lande med egen hverdag
     • Mundtlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan deltage i korte og enkle samtaler om konkrete hverdagsemner på engelsk
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan forstå og skrive hyppige ord og udtryk samt korte tekster om hverdagsemner på engelsk
    • 10. klasse
     • Kultur og samfund (obligatorisk): Eleven kan agere selvstændigt i internationale kulturmøder på baggrund af forståelse af kulturelle og samfundsmæssige forhold
     • Mundtlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan deltage i længere, spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter på engelsk
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan forstå og skrive længere sammenhængende tekster med forskellige formål på engelsk
    • 5. - 7. klasse
     • Kultur og samfund (obligatorisk): Eleven kan indgå i enkle kulturmøder ved brug af forskellige medier
     • Mundtlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan deltage i kortere samtaler og give korte sammenhængende fremstillinger af almindelige situationer og emner på engelsk
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan forstå og skrive kortere tekster i forskellige genrer på engelsk
    • 8. - 9. klasse
     • Kultur og samfund (obligatorisk): Eleven kan agere selvstændigt i internationale kulturmøder på baggrund af forståelse af kulturelle og samfundsmæssige forhold
     • Mundtlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan deltage i længere spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter på engelsk
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan forstå og skrive længere sammenhængende tekster med forskellige formål på engelsk
   • Fransk
    • 10. klasse
     • Kultur og samfund (obligatorisk): Eleven kan agere som en del af et fransktalendes fællesskab
     • Mundtlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere på fransk mundtligt i et forståeligt og sammenhængende sprog
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere på fransk skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog
    • 5. - 7. klasse
     • Kultur og samfund (obligatorisk): Eleven får viden om sig selv som en del af et fransktalende fællesskab
     • Mundtlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere på fransk mundtligt om nære emner i et meget enkelt og forståeligt sprog
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere på fransk skriftligt om nære emner i et meget enkelt og forståeligt sprog
    • 8. - 9. klasse
     • Kultur og samfund (obligatorisk område): Eleven kan agere som en del af et fransktalende fællesskab
     • Mundtlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere på fransk mundtligt i et forståeligt og sammenhængende sprog
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere på fransk skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog
   • Fysik/kemi
    • 10. klasse
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med fysik/kemi
     • Modellering (obligatorisk): Eleven kan anvende og vurdere modeller i fysik/kemi
     • Perspektivering (obligatorisk): Eleven kan perspektivere fysik/kemi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse
     • Undersøgelse (obligatorisk): Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i fysik/kemi
    • 7. - 9. klasse
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med fysik/kemi
     • Modellering (obligatorisk): Eleven kan anvende og vurdere modeller i fysik/kemi
     • Perspektivering (obligatorisk): Eleven kan perspektivere fysik/kemi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse
     • Undersøgelse (obligatorisk): Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i fysik/kemi
   • Geografi
    • 7. - 9. klasse
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med geografi
     • Modellering (obligatorisk): Eleven kan anvende og vurdere modeller i geografi
     • Perspektivering (obligatorisk): Eleven kan perspektivere geografi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse
     • Undersøgelse (obligatorisk ): Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i geografi
   • Historie
    • 3. - 4. klasse
     • Historiebrug (obligatorisk): Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historie
     • Kildearbejde (obligatorisk): Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden
     • Kronologi og sammenhæng (obligatorisk): Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv
    • 5. - 6. klasse
     • Historiebrug (obligatorisk): Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum
     • Kildearbejde (obligatorisk): Eleven kan med afsæt i enkle problemstillinger anvende kildekritiske begreber til at gøre rede for fortolkninger af fortiden
     • Kronologi og sammenhæng (obligatorisk): Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder
    • 7. - 9. klasse
     • Historiebrug (obligatorisk): Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid
     • Kildearbejde (obligatorisk): Eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger
     • Kronologi og sammenhæng (obligatorisk): Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger
   • Idræt
    • 1. - 2. klasse
     • Alsidig idrætsudøvelse (obligatorisk): Eleven kan deltage aktivt i basale, alsidige bevægelser i leg
     • Idrætskultur og relationer (obligatorisk): Eleven kan samarbejde om idrætslige aktiviteter og lege
     • Krop, træning og trivsel (obligatorisk): Eleven kan beskrive reaktioner på fysisk aktivitet
    • 10. klasse
     • Alsidig idrætsudøvelse (obligatorisk): Eleven kan anvende idrættens kvaliteter og historiske udvikling i en alsidig idrætspraksis
     • Idrætskultur og relationer (obligatorisk): Eleven kan vurdere idrætskulturelle normer, værdier og relationer i et internationalt perspektiv
     • Krop, træning og trivsel (obligatorisk): Eleven kan vurdere samspil mellem krop, træning og trivsel i forskellige idrætter
    • 3. - 5. klasse
     • Alsidig idrætsudøvelse (obligatorisk): Eleven kan anvende grundlæggende, sammensatte bevægelser i idrætspraksis
     • Idrætskultur og relationer (obligatorisk): Eleven kan deltage aktivt i idrættens kultur og fællesskab
     • Krop, træning og trivsel (obligatorisk): Eleven kan samtale om fysisk aktivitets betydning for kroppens grundform, sundhed og trivsel
    • 6. - 7. klasse
     • Alsidig idrætsudøvelse (obligatorisk): Eleven kan anvende sammensatte bevægelser i udvikling af idrætsaktiviteter
     • Idrætskultur og relationer (obligatorisk): Eleven kan analysere idrætskulturelle normer, værdier og relationer
     • Krop, træning og trivsel (obligatorisk): Eleven kan analysere samspil mellem krop, træning og trivsel
    • 8. - 9. klasse
     • Alsidig idrætsudøvelse (obligatorisk): Eleven kan anvende komplekse bevægelsesmønstre i udvikling af en alsidig idrætspraksis
     • Idrætskultur og relationer (obligatorisk): Eleven kan vurdere idrætskulturelle normer, værdier og relationer i et samfundsmæssigt perspektiv
     • Krop, træning og trivsel (obligatorisk): Eleven kan vurdere samspil mellem krop, træning og trivsel i et aktuelt og fremtidigt perspektiv
   • Matematik
    • 1. - 3. klasse
     • Geometri og måling (obligatorisk): Eleven kan anvende geometriske begreber og måle
     • Matematiske kompetencer (obligatorisk): Eleven kan handle hensigtsmæssigt i situationer med matematik
     • Statistik og sandsynlighed (obligatorisk): Eleven kan udføre enkle statistiske undersøgelser og udtrykke intuitive chancestørrelser
     • Tal og algebra (obligatorisk område): Eleven kan udvikle metoder til beregninger med naturlige tal
    • 10. klasse
     • Geometri og måling (obligatorisk område): Eleven kan undersøge anvendelser af geometriske sammenhænge og måling i omverdenen
     • Matematiske kompetencer (obligatorisk): Eleven kan handle med dømmekraft i komplekse situationer med matematik
     • Statistik og sandsynlighed (obligatorisk): Eleven kan vurdere anvendelser af statistik og sandsynlighed
     • Tal og algebra (obligatorisk): Eleven kan anvende reelle tal og algebraiske udtryk i matematiske undersøgelse
    • 4. - 6. klasse
     • Geometri og måling (obligatorisk): Eleven kan anvende geometriske metoder og beregne enkle mål
     • Matematiske kompetencer (obligatorisk): Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik
     • Statistik og sandsynlighed (obligatorisk): Eleven kan udføre egne statistiske undersøgelser og bestemme statistiske sandsynligheder
     • Tal og algebra (obligatorisk): Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger
    • 7. - 9. klasse
     • Geometri og måling (obligatorisk ): Eleven kan forklare geometriske sammenhænge og beregne mål
     • Matematiske kompetencer (obligatorisk): Eleven kan handle med dømmekraft i komplekse situationer med matematik
     • Statistik og sandsynlighed (obligatorisk): Eleven kan vurdere statistiske undersøgelser og anvende sandsynlighed
     • Tal og algebra (obligatorisk): Eleven kan anvende reelle tal og algebraiske udtryk i matematiske undersøgelser
   • Musik
    • 1. - 2. klasse
     • Musikalsk skaben (obligatorisk): Eleven kan deltage eksperimenterende i musikalske aktiviteter
     • Musikforståelse (obligatorisk): Eleven kan lytte til og udtrykke sig om musik
     • Musikudøvelse (obligatorisk): Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse
    • 3. - 4. klasse
     • Musikalsk skaben (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig skabende i musikalske aktiviteter
     • Musikforståelse (obligatorisk): Eleven kan lytte opmærksomt til og udtrykke sig varieret om musik
     • Musikudøvelse (obligatorisk): Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse med bevidsthed om egen og andres rolle i musikalsk udfoldelse
    • 5. - 6. klasse
     • Musikalsk skaben (obligatorisk): Eleven kan arrangere og komponere musikalske udtryk
     • Musikforståelse (obligatorisk): Eleven kan lytte opmærksomt til og udtrykke sig varieret om musik fra forskellige genrer, kulturer og perioder
     • Musikudøvelse (obligatorisk): Eleven kan udfolde sig selvstændigt i sang, spil og bevægelse
   • Natur/teknologi
    • 1. - 2. klasse
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan beskrive egne undersøgelser og modeller
     • Modellering (obligatorisk): Eleven kan anvende naturtro modeller
     • Perspektivering (obligatorisk): Eleven kan genkende natur og teknologi i sin hverdag
     • Undersøgelse (obligatorisk): Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål
    • 3. - 4. klasse
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan beskrive enkle naturfaglige og teknologiske problemstillinger
     • Modellering (obligatorisk): Eleven kan anvende modeller med stigende abstraktionsgrad
     • Perspektivering (obligatorisk): Eleven kan relatere natur og teknologi til andre kontekster
     • Undersøgelse (obligatorisk): Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger
    • 5. - 6. klasse
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere om natur og teknologi
     • Modellering (obligatorisk): Eleven kan designe enkle modeller
     • Perspektivering (obligatorisk): Eleven kan perspektivere natur/teknologi til omverdenen og aktuelle hændelser
     • Undersøgelse (obligatorisk): Eleven kan designe undersøgelser på baggrund af begyndende hypotesedannelse
   • Naturfag
    • 10. klasse
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold
     • Modellering (obligatorisk): Eleven kan anvende og vurdere modeller i naturfag
     • Perspektivering (obligatorisk): Eleven kan perspektivere naturfag til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse
     • Uddannelsesafklaring (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til egne uddannelses- og erhvervsmuligheder og ønsker inden for fagområdet
     • Undersøgelse (obligatorisk): Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i naturfag
   • Samfundsfag
    • 10. klasse
     • Politik (obligatorisk): Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger
     • Samfundsfaglige metoder (obligatorisk): Eleven kan anvende samfundsfaglige metoder
     • Sociale og kulturelle forhold (obligatorisk): Eleven kan tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger
     • Økonomi (obligatorisk): Eleven kan tage stilling til økonomiske problemstillinger og handle i forhold til egen økonomi og samfundsøkonomien
    • 8. - 9. klasse
     • Politik (obligatorisk): Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger
     • Samfundsfaglige metoder (obligatorisk): Eleven kan anvende samfundsfaglige metoder
     • Sociale og kulturelle forhold (obligatorisk): Eleven kan tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger
     • Økonomi (obligatorisk): Eleven kan tage stilling til økonomiske problemstillinger og handle i forhold til egen økonomi og samfundsøkonomien
   • Tysk
    • 10. klasse
     • Kultur og samfund (obligatorisk): Eleven kan forstå og anvende forståelse for kultur
     • Mundtlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere på tysk mundtligt i et forståeligt og sammenhængende sprog
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere på tysk skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog
    • 5. - 7. klasse
     • Kultur og samfund (obligatorisk): Eleven kan sammenligne eksempler på tysksproget kultur og egen kultur
     • Mundtlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere på tysk mundtligt om nære emner i et meget enkelt og forståeligt sprog
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere på tysk skriftligt om nære emner i et meget enkelt og forståeligt sprog
    • 8. - 9. klasse
     • Kultur og samfund (obligatorisk): Eleven kan forstå og anvende forståelse for kultur
     • Mundtlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere på tysk mundtligt i et forståeligt og sammenhængende sprog
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere på tysk skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog
Kommentar til brug i undervisningen
Lærer og elever kan producere quizzer til undervisningsbrug. Dele viden imellem eleverne. God til repetition af lært materiale. Genopfrisk lærte emner.