Hent online materiale (0)

Kommentarer

Fucking Flinkeskole  

Forfattere:
Matias Hjulmann Seidler, Lene Ejg Jarbøl, Steffen Jørgensen, Lars AP
Materialetype:
  
Indhold:
e-bog, iBog, Kopimateriale, Lærervejledning, AV-materiale
Målgruppe:
Grundskole
Dansk, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Klassetrin:
7.-10. kl.
Registreret af:
FFLINK ApS

Bevægelsen Fucking Flink kan nu præsentere sit første undervisningsmateriale til alle elever fra 7. til 10. klasse. Materialet indeholder det kit, der skal hjælpe eleverne til at flinke verden, sig selv og deres skole, så de mærker, at de kan gøre en forskel. Fucking Flinkeskole består af tre små film og en fucking flink kogebog, som er fyldt med opskrifter, der gør elever klar til at skabe en flinkere verden og gøre en forskel for dem selv og for deres skole. Fucking Flinkeskole er dannelse, do-it-yourself og dygtighed – og en hel masse mere – tilsat lidt humor og kant. Sammen med film og kogebog følger en lærervejledning med tips og tricks til, hvordan du som lærer kan koge et forløb sammen, der passer lige til din klasse og det fokus, der er vigtigt for dig her og nu – om det er trivsel, netadfærd eller fagfagligt. Materialet er skruet sammen, så opgaverne taler ind i Fælles Mål og Folkeskolens formålsparagraf. 

Bogkortets ID
93038094
Dato for offentliggørelse
1. marts 2016
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Alle
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: Alle
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Alle: Chrome, Safari, Internet Explorer, Firefox, Opera
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Instruktører
Jakob Sommer Holmberg, Benjamin Beckett
Illustrator
Siri Carlslund
Anden bidragyder
Christian Gade Bjerrum
Omfang
3 film af hver ca. 5 minutters varighed. 3 øvelsessamlinger på i alt 80 sider.
Emneord
Trivsel, Ideudvikling, Aktivisme, Aktioner, Kreativitet, Laboratorium, Sociale kompetencer, Selvinstruerende materiale, Øvelser, Mobilisering, Fucking Flink, Social- og kreativ aktivisme, Social intelligens, Mod, Empowerment, Undervisningsministeriets udlodningsmidler, Empati, Styrkebaseret tilgang
Klassetrin
7.-10. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Dansk
    • 10. klasse
     • Fremstilling (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form der passer til genre og situation
      • Forberedelse (obligatorisk område)
      • Fremstilling (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om varierede udtryksformer målrettet forskellige målgrupper (vejledende mål)
      • Korrektur (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om korrekt grammatik, stavning, tegnsætning og layout (vejledende mål)
       • Eleven kan fremstille tekster med korrekt grammatik og layout (vejledende mål)
      • Planlægning (obligatorisk område)
       • Eleven kan tilrettelægge proces fra ide til færdigt produkt (vejledende mål)
      • Præsentation og evaluering (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om præsentations og evalueringsformer (vejledende mål)
       • Eleven kan fagligt og personligt præsentere og vurdere større multimodale produktioner (vejledende mål)
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer
    • 7. - 9. klasse
     • Fremstilling (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer
      • Dialog (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om argumentations- og informationsformer (vejledende mål)
       • Eleven har viden om retoriske virkemidler, talehandlinger og positionering (vejledende mål)
       • Eleven kan argumentere og informere (vejledende mål)
      • It og kommunikation (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om digitale teknologiers kommunikationsmuligheder (vejledende mål)
       • Eleven har viden om kommunikationsetik (vejledende mål)
       • Eleven kan diskutere etiske spørgsmål vedrørende kommunikation på internettet (vejledende mål)
      • Krop og drama (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om sammenhæng mellem situation, kultur og kropssprog (vejledende mål)
       • Eleven kan bruge kroppen som udtryk (vejledende mål)
       • Eleven kan bruge kropssprog og stemme tilpasset kommunikationssituationen (vejledende mål)
      • Sproglig bevidsthed (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om nuancer i sproget og sprogets virkning (vejledende mål)
       • Eleven har viden om sprog og sprogbrug, sprogets variation og forskellige funktioner (vejledende mål)
       • Eleven kan iagttage, hvordan vi danner forestillinger om verden med ord og sprog (vejledende mål)
      • Sprog og kultur (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om sammenhæng mellem situation, kultur og sprog (vejledende mål)
       • Eleven har viden om sproglige normer og omgangsformer i forskellige situationer (vejledende mål)
       • Eleven kan begå sig bevidst i sprogligt komplekse situationer (vejledende mål)
       • Eleven kan kommunikere aktivt i forskellige sproglige og kulturelle situationer i en globaliseret verden (vejledende mål)
   • Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
    • 7. - 9. klasse
     • Sundhed og trivsel (obligatorisk): Eleven kan fremme egen og andres sundhed og trivsel med udgangspunkt i demokrati og rettigheder
      • Relationer (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om følelser og relationers betydning for sundhed, trivsel og seksualitet (vejledende mål)
       • Eleven kan vurdere følelsesmæssige dilemmaer i relationer (vejledende mål)
Kommentar til brug i undervisningen
Følg linket og find en lærervejledning med tips og tricks til, hvordan du kan koge et forløb sammen, der passer lige til din klasse og det fokus, der er vigtigt for dig her og nu – om det er trivsel, netadfærd eller fagfagligt. Materialet er skruet sammen, så opgaverne taler ind i Fælles Mål og Folkeskolens formålsparagraf. I lærervejledningen foreslår vi hvordan materialet kan skrues sammen så det passer fra alt til et par enkelte lektioner til meget længere forløb. God fornøjelse!