An Age of Our Own Making  

Udgiver:
Holbæk Kommune, Kultur & Fritid
Materialetype:
   
Indhold:
Lærervejledning, Kopimateriale
Målgruppe:
Grundskole
Billedkunst - valgfag, Dansk, Engelsk, Fransk, Fransk - valgfag, Fysik/kemi, Geografi, Historie, Kristendomskundskab, Samfundsfag
Klassetrin:
7.-8. kl.
Registreret af:
Kultur og Fritidssekretariatet

"An Age of Our Own Making” er et internationalt kunstprojekt, der indgår som led i det landsdækkende kunstprogram Images 2016. Udstillingen er blevet til i samarbejde mellem Holbæk Kommune og Center for Kultur & Udvikling (CKU). Første del af projektet, der falder i tre dele, er en udstilling i Holbæk byrum med kunstnere fra Asien, Mellemøsten og Afrika. Udstillingen varer fra 14. maj-15. august 2016. Der er tale om en udstilling, der udformes som en skulpturrute gennem byen. På skulpturruten kan man opleve værker af kunstnere fra bl.a. DR Congo, Burkina Faso, Ghana, Indonesien og Pakistan. Kunstnerne forholder sig alle kritisk og innovativt til velkendte materialer og udfordrer dermed publikums vanebetonede forståelsesrammer. Ved at præsentere nye måder at tolke og (gen)bruge materialer på, sætter udstillingen fokus på den måde vi producerer, konsumerer, skaber og forbruger råstoffer og materialer på. Og giver helt anderledes bud på disse materialers værdi og forståelsen af dem. Kunsten med sit afsæt i globale forhold omkring produktion, råvarer og handel kommer helt tæt på det lokale liv og dagligdagen i Holbæk by. Hér giver den alternativer til velkendte, vestlige fortællinger om bl.a. økologi og forbrug. Værkerne i Holbæks offentlige rum er udvalgt ud fra den præmis, at de forsøger at åbne og skabe et ekstra lag af aktivitet og stoflighed i byen samt invitere til menneskelig interaktion og selverkendelse. Til "An Age of Our Own Making” er udfærdiget et gratis undervisningsmateriale, der kan benyttes af udskolingen - 7. og 8. klassetrin - med det mål for øje at få eleverne til at reflektere over, hvorledes vi som henholdsvis enkeltindivider og del af større fællesskaber indgår i samspil med vore omgivelser. Begriber vi omfanget af de handlinger, vi dagligt foretager? Hvordan forholder vi os til den påvirkning industrialisering, kolonisering, forbrugerisme og migration har haft – og har – på vores omverden? Kan vi genkende os selv i det samfund, vi lever i? Er vi i stand til at integrere de blikke og perspektiver på overordnede samfunds- og miljøspørgsmål, som folk fra ikke-vestlige lande kommer med? Er vi opmærksomme på, at vi som mennesker ikke kan blive ved med at sætte os selv i centrum? Materialet består af en lærervejledning med rammesætning for opgaver samt et elevsæt med et kort teoretisk afsæt fulgt af konkrete, inddragende, kreativt funderede opgaver. Med dette materiale får eleverne mulighed for at gå i dialog med værkerne via praktiske arbejdsprocesser, som knytter an til mål indenfor både billedkunst, fysik/kemi, samfundsfag, kristendomskundskab, geografi, historie, dansk, engelsk og fransk og til de nye forenklede Fælles Mål. Endelig understøtter undervisningsmaterialet Holbæk Kommunes centrale pædagogiske metoder omkring Synlig Læring, Bevægelse i undervisningen, IT i undervisningen og Cooperative Learning. 

Bogkortets ID
92937434
Dato for offentliggørelse
10. marts 2016
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Emneord
Udskoling, An Age of Our Own Making, En menneskeskabt tidsalder, Holbæk Kommune
Klassetrin
7.-8. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Billedkunst - valgfag
    • 7./8./9. klasse
     • Billedanalyse (obligatorisk): Eleven kan analysere billeder og billeders funktioner i forskellige kulturer
      • Billedfunktion (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om billeders visuelle koder og udsagn (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge samtidskunstens funktion og potentiale i samfundet (vejledende mål)
      • Billedgenrer (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om de visuelle kulturers billedgenrer (vejledende mål)
       • Eleven kan analysere billedgenrer i den visuelle kultur (vejledende mål)
      • Billedkomposition (obligatorisk område)
       • Eleven kan analysere visuelle fremstillinger til belysning af forskellige sagforhold (vejledende mål)
     • Billedfremstilling (obligatorisk): Eleven kan formidle egne projekter med visuelle udtryk
      • Billedfremstilling (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om virkemidler inden for billedfremstilling (vejledende mål)
      • Materialer (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om materialer og digitale mediers udtryksmuligheder (vejledende mål)
       • Eleven kan udtrykke sig i forskelligartede materialer og digitale medier (vejledende mål)
      • Planlægning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om afsender og modtagerforhold i billeder (vejledende mål)
      • Præsentation (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om formidlingsformer (vejledende mål)
       • Eleven kan kombinere udtryksformer i formidlingen af et tematisk projekt (vejledende mål)
   • Dansk
    • 7. - 9. klasse
   • Engelsk
    • 8. - 9. klasse
   • Fransk
    • 8. - 9. klasse
   • Fransk - valgfag
    • 7. - 9. klasse
   • Fysik/kemi
    • 7. - 9. klasse
   • Geografi
    • 7. - 9. klasse
   • Historie
    • 7. - 9. klasse
   • Kristendomskundskab
    • 7. - 9. klasse
   • Samfundsfag
    • 8. - 9. klasse