Organisation  

Forfattere:
Anette Dalskov, Niels Gram Bentsen, Christian Romby Poulsen, Jens Kristian Sommer, Niels Brøgger
Materialetype:
  
Indhold:
iBog
Målgruppe:
Erhvervsuddannelser
Organisation
Registreret af:
FORLAGET SYSTIME A/S

Materialet introduceres i hvert kapitel med en åbning i form af en lettilgængelig, komprimeret og kortfattet version af det teoretiske indhold understøttet af illustrationer, videoer, eksempler og cases. Introduktionen giver også bud på pædagogiske og didaktiske vinkler på faget tilpasset EUX-målgruppen. På opgavesiden indgår interaktive opgaver og quizzer, mere åbne opgaver med diskussionselementer og større cases, hvor eleverne kan arbejde kollaborativt, praksisbaseret og helhedsorienteret. På mikroniveau behandler udgivelsen begreber som individ, team og ledelse med særlig fokus på psykologiske drivkræfter samt kompetence og kompetenceudvikling. På makroniveau giver den en grundig indføring i design af organisationer med hensyn til struktur, processer og kultur. Organisation kan anvendes som teoretisk baggrund på gymnasialt niveau og dækker kravene på niveau C i bekendtgørelsen om grundfag i erhvervsuddannelserne. Denne iBog er også anvendelig ved kurser og uddannelser inden for arbejdspsykologi, ledelse, personlig eller organisatorisk udvikling. Den kan derudover også med fordel anvendes af enhver, der ønsker inspiration til og overblik over organisationsfaget i et nutidigt perspektiv. 

Bogkortets ID
92709555
Dato for offentliggørelse
11. februar 2016
Udgivelsesdato
15. januar 2016
Er læremidlet interaktivt?
Ja
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Omfang
Mere end 60 opgavesæt | 3 Cases (Flere på vej) | 10 kortfattede versioner af de 10 kapitler | Præsentationsdias til hvert kapitel | 19 interaktive quizzer | ca. 90 illustrationer.
ISBN
9788761680556
Opstilling
  • Ungdoms- og voksenuddannelse
    • Øvrige fag/emner (V.89)
Emneord
komprimeret , kortfattet , teoretisk, illustrationer, videoer, eksempler , cases, Introduktionen , didaktisk, pædagogisk, EUX-målgruppen, quizzer, opgaver
Læringsmål
  • Erhvervsuddannelser
    • Grundfag
      • Organisation