Begrebsnøglen til religion - Teori og metode  

Forfattere:
Bodil Junker Pedersen, Hans Wagner, Tine Markvard Rask, Tine Overlund Roost, Carsten Lykke-Kjeldsen
Materialetype:
  
Indhold:
iBog
Målgruppe:
Stx
Religion
Hf
Religion
Registreret af:
FORLAGET SYSTIME A/S

Øvelsesbaseret håndbog med de centrale religionsfaglige begreber. "Begrebsnøglen til religion" er et redskab, som gør det enkelt at inddrage både kendte og mindre kendte teorier og metoder i arbejdet med religionsfagets emneområder. Begrebsnøglen er opdelt i en række opslag med hvert deres tema. I et opslag præsenteres typisk en eller flere forskeres bidrag til udviklingen af fagets teori og metode inden for dette tema. Det er tanken, at opslagene kan anvendes på flere forskellige måder: i forbindelse med det konkrete arbejde inden for en religion i forbindelse med almen studieforberedelse (AT) i forbindelse med opgaveskrivning som fx studieretningsprojekt (SRP) på stx eller større skriftlig opgave (SSO) på hf. Hvert opslag er forsynet med elevaktiverende øvelser, som kan bruges til at træne kursisters og elevers forståelse og anvendelse af det stof, som præsenteres i opslaget. Desuden indeholder bogen en række tværgående og kreative øvelser, som kan bruges enten ved introduktion eller repetition af emnerne. Bogen er målrettet både på c- og b–niveau 

Bogkortets ID
92709211
Dato for offentliggørelse
11. februar 2016
Udgivelsesdato
1. februar 2016
Er læremidlet interaktivt?
Ja - i betydelig grad
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Omfang
4 videoklip | 49 øvelser | 42 faktabokse | 21 interaktive opgaver | 13 primærtekster | cirka 150 sider
ISBN
9788761671776
Opstilling
 • Gymnasiale uddannelser
  • Religion
   • Lærebøger/grundbøger (G.64.a)
Emneord
Øvelsesbaseret , håndbog , religionsfaglige begreber, teorier , metoder , religionsfaget, emneområder, c- og b–niveau, elevaktiverende øvelser
Læringsmål
 • Hf
  • Religion
 • Stx
  • Religion