Kristendom - tro og praksis  

Forfattere:
Katrine Haaning, Søren Korshøj Laursen
Materialetype:
  
Indhold:
iBog
Målgruppe:
Stx
Religion
Hf
Religion
Registreret af:
FORLAGET SYSTIME A/S

En didaktisk gennemtænkt grundbog til undervisningen i kristendom. Udgivelsen motiverer elever og kursister til at arbejde med kristendommen, dens historie og nutid ved hjælp af religionssociologiske redskaber. Det faglige og didaktiske mål i udgivelsen er at gøre kristen teologi og praksis konkret og nærværende i undervisningen. Bogen er opgavebaseret. Elever og kursister opfordres gennem de meget varierede opgavetyper til at analysere kristendommen som et kulturelt fænomen - og på den baggrund reflektere og diskutere. Gennem arbejdet med bogen bliver elever og kursister i stand til at arbejde med forskellige kulturmødeteorier og konkret udføre feltarbejde ud fra etnografisk metode. På den måde kommer der fokus på religionens aktører. Materialevalget er uhyre varieret: billeder, tekster, citater, modeller, opgaver – og ofte overraskende sat sammen. På den måde bliver fremstillingen motiverende. Der er lagt vægt på både at præsentere klassiske og nye tekster i et samspil, på samme måde som det bliver anskueliggjort, at klassiske praksisformer udfordres af nye, såsom babysalmesang og kristen meditation. Udgivelsen indeholder videooptagelser af ritualer og aktører i forbindelse med bl.a. begravelse, kirkeudsmykning, ungdomsgudstjeneste, babysalmesang og meditation. Fremstillingen af kristendommens historie gøres operationel for elever og kursister ved konsekvent at arbejde ud fra tre historiske faser: præmoderne, moderne og senmoderne. Målgruppen er først og fremmest elever og kursister på hf og stx. Kan anvendes med stort udbytte både på C- og B-niveau samt i kultur- og samfundsfaggruppen. 

Bogkortets ID
92706777
Dato for offentliggørelse
11. februar 2016
Udgivelsesdato
15. januar 2016
Er læremidlet interaktivt?
Ja
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Omfang
110 tekster | 8 videoklip | 130 opgaver | 50 ordforklaringer | 100 billeder/illustrationer | Cirka 300 sider
ISBN
9788761670397
Opstilling
 • Gymnasiale uddannelser
  • Religion
   • Kristendommen (G.64.b)
   • Lærebøger/grundbøger (G.64.a)
Emneord
grundbog , kristendom, didaktisk , religionssociologiske redskaber, teologi , praksis , opgavebaseret, analysere , kulturelt , reflektere
Læringsmål
 • Hf
  • Religion
 • Stx
  • Religion