Verden Handler - Gør du?  

Udgiver:
Dansk Industri
Materialetype:
   
Indhold:
Lærervejledning, e-bog, Prøver, opgaver og test, Kopimateriale
Målgruppe:
Grundskole
Dansk, Iværksætter, Produktudvikling og formgivning, Samfundsfag, Uddannelse og job, Virksomhedsfag
Klassetrin:
8.-10. kl.
Registreret af:
DI - Organisation for erhvervslivet

’VERDEN HANDLER – GØR DU?’ er et undervisningsmateriale rettet mod 8,9 og 10. klasse. Eleverne møder fire unge, der fortæller om deres erfaring med at uddanne sig inden for handelsfaget, om deres jobs i danske handelsvirksomheder og de karrieremuligheder, de har. Materialet består desuden af ekspertinterviews og anden information om global handel, innovation, globalisering og samfundsansvar. 

Bogkortets ID
92416092
Dato for offentliggørelse
26. januar 2016
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Alle
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: Alle
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Alle
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Omfang
32 sider
Emneord
Verden Handler - Gør du?, Uddannelsesmateriale, Handel, Handelsuddannelse, Dansk, Samfundsfag, Iværksætter, Dansk Industri, Globalisering, Innovation
Klassetrin
8.-10. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Dansk
   • Iværksætter
   • Produktudvikling og formgivning
   • Samfundsfag
   • Uddannelse og job
   • Virksomhedsfag
Kommentar til brug i undervisningen
Der er fire temaer og en afsluttende opgave. Hvert tema har fået anslået en undervisningstid på side 8 i lærerbogen.