Biolex. Biologisk leksikon for ungdomsuddannelserne  

Forfattere:
Martin Wolsing, Peder Gasbjerg
Udgiver:
Nucleus
Materialetype:
 
Indhold:
Supplerende materiale
Målgruppe:
Htx
Biologi
Stx
Biologi
Hf
Biologi
Erhvervsuddannelser
Biologi
Registreret af:
NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG APS

Biolex er et leksikon primært beregnet som opslagsværk til biologiundervisningen på ungdomsuddannelserne. Bogen indeholder mere end 1500 opslag af fremmedord/begreber fundet i de mest udbredte biologibøger til gymnasiet, hf og htx. - Forklaringer i to niveauer: Først en kort, præcis forklaring. Dernæst en mere uddybende forklaring. - Det eneste opslagsværk inden for sit felt der inkluderer specielle pædagogiske bilag med gode råd til skriftlig og mundtlig eksamen, rapportskrivning, projektarbejde m.m. - En uvurderlig hjælp i den daglige undervisning, til eksamenslæsning og til eksamen. Fremmedord bliver forklaret i forhold til deres modsætning, så aerob bliver forklaret i relation til anaerob og prokaryot i relation til eukaryot. For at fremme forståelsen af fremmedord bliver der givet en række praktiske eksempler. Fx bliver Esrom nævnt som et eksempel på en eutrof sø. Biolex startede oprindeligt som en hjemmeside til online opslag (se www.wolsing.dk). Med udgangspunkt i hjemmesidens opslagsord har højniveauelever gennem de seneste fire år løbende bidraget med forslag til nye opslagsord og forslag til revision af eksisterende opslagsord. 

Bogkortets ID
92248
Dato for offentliggørelse
12. december 2002
Udgivelsesdato
1. januar 2005
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Omfang
112 s
Udgave/version
1. udgave
ISBN
978-87-90363-24-6
DK5
56.03
FAUST
24408574
Opstilling
 • Erhvervsuddannelser
  • Gymnasiale- og videregående erhvervsfaglige udd.områder
   • HTX (E.71.b)
 • Gymnasiale uddannelser
  • Biologi
   • Supplerende materialer (G.03.b)
Sprog
Dansk
Pris (ekskl. moms) og vilkår
120,00 + forsendelse
Emneord
biologi, opslagsbog, leksikon
Læringsmål
 • Erhvervsuddannelser
  • Grundfag
   • Biologi
 • Hf
  • Biologi
 • Htx
  • Biologi
 • Stx
  • Biologi