Bag facaden - Portrættes genrer  

Forfattere:
Jytte Isaksen
Materialetype:
  
Indhold:
e-bog
Målgruppe:
Stx
Billedkunst
Hf
Billedkunst
Klassetrin:
8.-10. kl.
Registreret af:
VUC-Haderslev 2

I bogen Bag facaden stilles spørgsmålet: Hvad gemmer der sig bag facaden? Læseren bliver indført i fire portrætgenrer – det trykte, det billedlige, det elektroniske og det digitale portræt. Hver af de fire genrer præsenteres for sig. Afslutningsvis arbejdes der med det multimodale portræt. Indholdet suppleres med videoer, hvor blandt andet fagpersoner fortæller om portrætter. Opgaverne i bogen lægger op til, at læseren producere, er undersøgende og opsøgende gennem forskellige opgavetyper med baggrund i bogens mange anvisninger og eksempler. Bogen indeholder opgaver som fx lave film, interview, storyboard, arbejde med kilder og analyse. Læseren kan tilegne sig genrekompetence inden for det trykte, billedlige, elektroniske og digitale portræt. Indholdet lægger op til genrekendskab inden for et bestemt emne – portrættet – udviklingen inden for portrætgenren - fra det formelle maleri til det uformelle fotografiske selvportræt, fra den formelle biografi, som indgik i historien og litteraturen til det multimodale videoportræt og profiler på de sociale medier, portrættets mangfoldighed og forskellige stilarter, forståelse af det billedmæssige formsprog, skærpelse af opmærksomheden i forhold til forskellige genrer, kunne analysere, vurdere og udtrykke karakteristika for genrerne og deres formål. Bag facaden er udviklet til at kunne anvendes til flere niveauer i folkeskolens ældste klasser, i gymnasiet, på hf, VUC, på erhvervsuddannelser, sprogskoler, SOSU i tværfaglige forløb samt i billedkunst. 

Bogkortets ID
92056371
Dato for offentliggørelse
7. januar 2016
Udgivelsesdato
8. januar 2016
Er læremidlet interaktivt?
Ja
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: iPad, iPhone
Særlige krav til udstyr?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
ISBN
978-87-93403-17-8
Opstilling
 • Erhvervsuddannelser
  • Design og Billedkommunikation
   • Billedkommmunikation og design (E.17.h)
   • Stil, form og farve (E.17.i)
 • Folkeskolen
  • Formning/Billedkunst
   • Billedkunst (F.17.f)
   • Rumlig form (F.17.c)
   • Tegning og grafik (F.17.a)
 • Gymnasiale uddannelser
  • Formning/Billedkunst
   • Billedkunst (G.17.f)
   • Tegning og grafik (G.17.a)
 • Ungdoms- og voksenuddannelse
  • Formning/Billedkunst
   • Billedkunst (V.17.f)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
12,00 kr.
Emneord
VUC Syd, portræt, genre, trykt portræt, digital portræt, billedkunstnerisk portræt, elektronisk portræt, biografi, selvbiografi, erindring, autobiografi, memoirer, foto, maleri, skulptur, en face, selvportræt, karikatur, videoportræt, blog, snapshot, selfie, dagbog
Klassetrin
8.-10. kl.
Læringsmål
 • Hf
  • Billedkunst
   • C niveau
 • Stx
  • Billedkunst
   • C niveau