Kommentarer

SmåP: Dragelyd til Skammerens datter  

Serietitel:
SmåP-aktivitet
Udgiver:
Station Next
Materialetype:
   
Indhold:
Aktiviteter - laborativt materiale, Pædagogiske læreplaner
Målgruppe:
Grundskole
Dansk, Filmkundskab - valgfag
Klassetrin:
7.-10. kl.
Registreret af:
FONDEN STATION NEXT

SmåP.dk er et selvinstruerende læringssite, hvor brugerne får redskaber til at producere små medieprodukter med et fagligt indhold. Her finder du aktiviteter, der kan bruges i alle fag af alle elever og lærere, uanset om de har medieerfaring eller ej. I aktiviteten 'Dragelyd til skammernes datter' bliver brugerne gjort bevidste om lydsidens betydning for filmmediet. Ved at sammensætte lydeffekter fra et lydbibliotek skaber man selv dragelydene til en scene fra 'Skammerens datter'. Derefter tilføjer man øvrige effekter, atmosfærelyd og et stykke musik, så scenen til sidst får et professionelt finish. 

Bogkortets ID
91980158
Dato for offentliggørelse
4. januar 2016
Udgivelsesdato
4. januar 2016
Er læremidlet interaktivt?
Ja - i betydelig grad
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Windows Vista og nyere, Mac OSX 10.5 og nyere
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: Tablet med Android
Særlige krav til udstyr?
Ja: Videoredigeringsprogram med mange lydspor (fx det gratis VideoPad, som installeres i løbet af aktiviteten)
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Chrome 33+, Safari 4+, Internet Explorer 9+
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Redaktører
Torben Larsen, Susanne Wad
Omfang
4 lektioner á 45 min.
Emneord
IT, Medier, Lyd, Lyddesign, Lydefterarbejde, Skammerens datter, Lydredigering
Klassetrin
7.-10. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Dansk
    • 10. klasse
     • Fremstilling (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form der passer til genre og situation
      • Planlægning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om komplekse fremstillingsprocesser (vejledende mål)
    • 7. - 9. klasse
     • Fremstilling (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation
      • Fremstilling (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om virkemidler, grafisk design og efterproduktion (vejledende mål)
       • Eleven kan fremstille større multimodale produktioner (vejledende mål)
      • Respons (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om fremstillingsformer (vejledende mål)
   • Filmkundskab - valgfag
    • 7./8./9. klasse
     • Filmanalyse (obligatorisk): Eleven kan vurdere filmproduktioner i et kulturelt perspektiv
      • Filmæstetik (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om filmiske virkemidler (vejledende mål)
       • Eleven kan vurdere virkemidlers æstetiske funktioner i film (vejledende mål)
     • Filmproduktion (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i levende billeder i varierede filmgenrer
      • Filmiske virkemidler (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om anvendelse af filmiske virkemidler (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende filmiske virkemidler til at producere personlige udtryk i film (vejledende mål)
      • Produktionsproces (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om faser og opgaver i en filmproduktions forløb (vejledende mål)
      • Udstyrsbetjening (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om tidssvarende teknisk udstyr og software (vejledende mål)
       • Eleven kan betjene tidssvarende teknisk udstyr og værktøjer til at optage, redigere og dele film (vejledende mål)