Tekstarbejde på tværs. Tekstanalyse i dansk og engelsk  

Forfattere:
Ditte Eberth Timmermann, Marlene Ørnstrup Petersen
Materialetype:
  
Indhold:
iBog
Målgruppe:
Hhx
Dansk, Engelsk
Htx
Dansk, Engelsk
Stx
Dansk, Engelsk
Hf
Dansk, Engelsk
Registreret af:
SYSTIME A/S

Tekstarbejde på tværs. Tekstanalyse i dansk og engelsk er en tværfaglig antologi til dansk og engelsk på alle fire gymnasiale uddannelser. Stoffet og opbygningen anskueliggør og fremhæver fællestrækkene i de to fags metodiske tilgange. Antologien er således oplagt til samarbejde mellem de to fag. Antologiens tekster er organiseret efter tre litterære temaer, der går på tværs af de to fag, og teksterne spænder vidt genremæssigt såvel som litteraturhistorisk. Blandt de 33 tekster findes tekster af bl.a. syv danske kanonforfattere, Shakespeare, Wordsworth, Blake, Poe, en folkevise samt tekster på norsk og svensk. Der er udformet arbejdsspørgsmål til de enkelte tekster og derudover nogle interaktive opgaver, ligesom der til hver tekst er forslag til videre arbejde, hvor der er fokus på tværfaglige fordele. En række tekster er indlæst på originalsproget. Tekstarbejde på tværs. Tekstanalyse i dansk og engelsk indeholder ud over teksterne et indledende metodekapitel og et leksikon på hhv. dansk og engelsk. 

Bogkortets ID
91820708
Dato for offentliggørelse
23. december 2015
Udgivelsesdato
6. november 2015
Er læremidlet interaktivt?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: https://systime.dk/index.php?id=832
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: https://systime.dk/index.php?id=832
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Omfang
33 primærtekster | 25 interaktive opgaver | 10 illustrationer | 2100 ordforklaringer | ca. 215 sider
ISBN
9788761670441
Pris (ekskl. moms) og vilkår
https://shop.systime.dk/dk/tekstarbejde-pa-tvaers-tekstanalyse-i-dansk-og-engelsk-27102.html
Emneord
Tekstarbejde på tværs, Tekstanalyse , dansk , engelsk , tværfaglig , antologi , fire gymnasiale uddannelser, anskueliggør , fællestrækkene , organiseret
Læringsmål
 • Hf
  • Dansk
  • Engelsk
 • Hhx
  • Dansk
  • Engelsk
 • Htx
  • Dansk
  • Engelsk
 • Stx
  • Dansk
  • Engelsk