Kommentarer

Talking Grammar  

Forfattere:
Lisbeth Jacobsen
Materialetype:
 
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Hf
Engelsk
Voksenuddannelser
AVU, Engelsk, FVU
Registreret af:
FORLAGET SYSTIME A/S

Talking Grammar er udarbejdet med det formål at styrke de engelsksproglige kompetencer med specielt fokus på grammatik, ordforråd, stavefærdigheder og kommatering beskrevet i de faglige mål for engelskundervisning på niveauerne G, F, E og D. Via mange sproglige eksempler, overskuelige oversigter, ordlister og illustrationer vises regler og deres anvendelse. Udgivelsen giver overblik over ordklasserne og deres funktion i sproget. Ordklasserne præsenteres med både danske, latinske og engelske betegnelser. Talking Grammar er også udgivet som iBog®. Her formidles reglerne desuden via videopræsentationer. 

Bogkortets ID
91810997
Dato for offentliggørelse
22. december 2015
Udgivelsesdato
29. oktober 2015
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Omfang
132 Sider
Udgave/version
1. udgave
ISBN
9788761683496
Opstilling
 • Fremmedsprog
  • Engelsk
   • Grammatik og skriftlig fremstilling (U.14.c)
 • Ungdoms- og voksenuddannelse
  • Øvrige fag/emner (V.89)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
https://shop.systime.dk/dk/talking-grammar-27409.html
Emneord
engelsksproglige kompetencer, grammatik, ordforråd, stavefærdigheder , engelskundervisning , niveauerne G, F, E og D, ordlister , illustrationer , ordklasserne
Læringsmål
 • Voksenuddannelser
  • AVU
   • Engelsk
  • FVU
   • Læsning
  • Engelsk
 • Hf
  • Engelsk