Med Goldworm app og CMS kan børn skrive deres egne interaktive bøger  

Udgiver:
Locatify
Materialetype:
  
Indhold:
Værktøjsprogrammer
Målgruppe:
Grundskole
Almindelige indvandrersprog - valgfag, Arbejdskendskab - valgfag, Billedkunst, Børnehaveklassen, Dansk, Dansk som andetsprog - basis, Engelsk, Fransk, Fransk - valgfag, Færdselslære, Geografi, Historie, Håndværk og design, Jordbrug, Kristendomskundskab, Medier - valgfag, Modersmålsundervisning, Naturfag, Samfundsfag, Spansk - valgfag, Tysk, Tysk - valgfag
Klassetrin:
1.-8. kl., Specialundervisning
Registreret af:
Locatify

Locatify har skabt en platform, hvor elever kan skrive deres egne bøger. Målet er at skabe nye muligheder for at lære hvor fokus er på kreativitet. Elevene har får en aktiv rolle med at skabe indholdet selv. De kan uploade egne billeder, musik, lyd, importere deres læsning i MP3, skrive en tekst og stille spørgsmål, der passer til materialet. Målet med at bruge det nye værktøj er blandt andet at få børn til at opleve “learning by doing”, hvor kreativ udfoldelse med design og udfordringer med at skrive bøger er centrale aktivitetsmål. Et formål med værktøjet er også at få børn til at læse og skrive bøger på andre sprog end deres modersmål. Programmet udfordrer eleverne til at deltage aktivt i læreprocessen og, så de oplever en positiv indvirkning på deres læring. De nye teknologier rummer spændende muligheder for læring, som kan udforskes og sættes i spil. Det interaktive element betyder, at børnene kan skrive deres egne historier, søge ny information, stille spørgsmål og få svar, som de så kan arbejde videre med. Når børn deltager aktivt i egen læreproces, gavner det deres engagement og udbytte. En yderligere målsætning er at skabe et innovativt, didaktisk redskab for indlæring af sprog, læsning og skrivning. De interaktive bøger tillader elever på alle niveauer at deltage aktivt i en læreproces, der bygger på leg, interaktion, motivation og kreativitet. To interaktive børnebøger findes allerede i Goldworm: ’Sagan af Musamus’ for børn i alderen 2-8 år og ‘Santagirl’ for de 6-12 årige. Bøgerne findes nu som apps til iPads og Android Pads på islandsk, færøsk, dansk og lettisk samt engelsk. Med de to bøger kan børnene selv læse eller få læst højt, flytte billeder og høre lyde forbundet med historierne. De kan også svare på spørgsmål og få point undervejs. Målgruppen er primært lærere i grundskolerne, der udvikler egne undervisningsmaterialer. De interaktive bøger giver mening i en didaktisk og læringsmæssig kontekst. De lægger op til styrkelse af elevernes læring samt medinddragelse af eleverne, hvilket er en vigtig del af skolens demokratiske formål. Mange skoler har indkøbt iPads til eleverne, men der findes ikke så meget undervisningsmateriale lavet specielt til denne platform på nordiske sprog. Vores mål er at opmuntre børn til at lave deres egne bøger gennem udvikling af et enkelt, brugervenligt system. Et vigtigt element er, at apps aktiverer eleverne, så de eksempelvis bevæger sig, leger eller går på opdagelse. Projektet har fået et tilskud fra Nordplus Horizontal hvor Locatify som er en it-virksomhed samt tre eksperter fra fire nordiske lande samarbejder om at udvikle interaktive bøger, der skal bidrage til at styrke læsning gennem leg. En tværnordisk projektgruppe samarbejder med en række islandske forfattere og illustratorer. Hensigten er at udvikle innovative redskaber for læse-, stave- og sprogundervisning. Goldworm app er en del af Locatify uddannelse. Locatify tilbyder lærere, som er interesseret i at få deres elever til at skrive bøger, til at kontakte Locatify, hvor lærerne vil kunne få tilbudt gratis adgang til systemet i to måneder. Hver skole tildeles yderligere en specialskole adgang. Eleverne ser kun deres egne bøger i CMS, men lærerne har adgang til alle projekter. Når en elev udgiver sin bog vil den være synlig i skolens ”boghylde”. Herudover kan elever og deres lærere producere et skattejagt-spil i Locatify Creator CMS og udgive det i GPS app. 

Bogkortets ID
91761330
Dato for offentliggørelse
18. december 2015
Er læremidlet interaktivt?
Ja
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Ja
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Det er lavet på pc/Mac og skal læse på iPads eller Android Pads.
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: iPad og Android Pads
Særlige krav til udstyr?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Omfang
Chrome er bedst, Safari virker også godt, ikke for Internet Explorer
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Locatify Education - Adgang til at skrive interaktive bøger og producere skattejagt spil i Goldworm og Goldhunt Apps. 150 EUR / 1.200 DKK per skole per år
Emneord
bøger, værktøjsprogrammer, spil, spørgsmål, læreproces, Interaktive, teknologi, didaktisk, læseundervisning, sprogundervisning, redskab, sprog, apps, Nordplus, kulturarv, interaktion, motivation, kreativitet
Klassetrin
1.-8. kl., Specialundervisning
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Almindelige indvandrersprog - valgfag
   • Arbejdskendskab - valgfag
   • Billedkunst
   • Børnehaveklassen
   • Dansk
   • Dansk som andetsprog - basis
   • Engelsk
   • Fransk
   • Fransk - valgfag
   • Færdselslære
   • Geografi
   • Historie
   • Håndværk og design
   • Jordbrug
   • Kristendomskundskab
   • Medier - valgfag
   • Modersmålsundervisning
   • Naturfag
   • Samfundsfag
   • Spansk - valgfag
   • Tysk
   • Tysk - valgfag