Film til undervisningsbrug i SOSU uddannelserne  

Forfattere:
Social- og sundhedsuddannelsescentret SOSU C
Materialetype:
  
Indhold:
AV-materiale
Målgruppe:
Erhvervsuddannelser
Erhvervsuddannelsesformer, Faglig kommunikation, Erhvervsfag 3, Hygiejne, Metodelære, Erhvervsfag 3, Naturfag, Omsorg, sundhed og pædagogik, Psykologi, Pædagogik og didaktik, Samfund og sundhed, Erhvervsfag 2, Sundhed, Teknologi
Registreret af:
SOSU H

6 faglige undervisningsfilm i SOSU evt. PAU uddannelserne. Til brug på grundforløb og hovedforløb. Filmene er optaget ude i virkeligheden hos borgerne og deres hjælpere. Filmene er virkelighedsnære, dagligdags plejesituationer vekslende med de professionelles faglige kommentarer og meninger. Temaer: Velfærdsteknologi, Værdighed, Hygiejne, Kvalitet, At være professionel, SOSU SKILLS. 

Bogkortets ID
91735267
Dato for offentliggørelse
16. december 2015
Udgivelsesdato
16. december 2015
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: alle
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: alle
Særlige krav til udstyr?
Nej
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Emneord
Undervisningsfilm SOSU
Læringsmål
 • Erhvervsuddannelser
  • Grundfag
   • Faglig kommunikation, Erhvervsfag 3
   • Hygiejne
   • Metodelære, Erhvervsfag 3
   • Naturfag
   • Psykologi
   • Samfund og sundhed, Erhvervsfag 2
   • Sundhed
   • Teknologi
  • Indgange
   • Omsorg, sundhed og pædagogik
  • På tværs
   • Erhvervsuddannelsesformer
    • EGU
    • Eux
    • GVU
    • Individuel EUD
    • Ny mesterlære
    • Produktionsskolebaseret EUD
   • Pædagogik og didaktik
    • Sundhed og motion