Kommentarer

AKTIV matematik i indskolingen  

Serietitel:
AKTIV
Forfattere:
Rikke Mølbak, Rikke Hollerup Bencke
Udgiver:
Dansk Psykologisk Forlag
Materialetype:
  
Indhold:
Materialekasse, Lærervejledning
Målgruppe:
Grundskole
Matematik
Klassetrin:
0.-4. kl.
Registreret af:
DANSK PSYKOLOGISK FORLAG A/S

AKTIV matematik i indskolingen er et undervisningsmateriale til matematikundervisningen i 0.-4. klasse. Materialet har fokus på, hvordan man integrerer fysiske aktiviteter i undervisningen, så der skabes et samspil mellem undervisningens indhold og elevernes læring. For hver aktivitet fremgår det, hvilke matematiske kompetencer der understøttes af aktiviteten ifølge Fælles Mål for faget matematik. AKTIV matematik giver læreren og eleverne mulighed for at skabe et nyt, sjovt og anderledes læringsrum, hvor eleverne kan udvikle og understøtte deres matematiske forståelse. Når man flytter matematikundervisningen væk fra skolebænken og ud i gården, bliver eleverne inspireret til at tænke og forstå matematik på en ny og mere konkret måde. AKTIV matematik har som overordnet mål at fremme den matematiske forståelse ved at kombinere forskellige regningsarter og matematiske teorier med fysiske aktiviteter, der engagerer eleverne, sikrer deres aktive deltagelse og dermed skaber grundlag for læring. Eleverne bevæger sig: • „med“ matematik: Bevægelse kobles til faget for at øge forståelsen. • „til“ matematik: Bevægelse kobles til faget for at gøre det mere kinæstetisk. • „i“ matematik: Bevægelse er en forudsætning for at kunne løse opgaven. AKTIV matematik understøtter forståelsen af, at fysisk aktivitet og bevægelse kombineret med matematik kan være med til at fremme elevernes motivation, læring og trivsel. I skolereformen sættes der fokus på at kunne gennemføre bevægelsesaktiviteter – både i den fagopdelte undervisning og den understøttende undervisning. AKTIV matematik kan anvendes inden for begge områder. AKTIV matematik er udviklet til at: • gøre abstrakt læring konkret • støtte og fremme elevernes læringsmål • kombinere fysiske aktiviteter med matematik • styrke faglig læsning i matematik • læreren kan variere og differentiere aktiviteterne • give læreren ideer til selv at videreudvikle lege og bevægelse i matematikundervisningen. AKTIV matematik i indskolingen indeholder: Lærervejledning med 30 forskellige aktiviteter, hvor matematikken kombineres med krop og bevægelse. Alle aktiviteterne er differentieret, så de kan tilpasses det enkelte klassetrin og bruges flere gange. Aktiviteterne er forklaret grundigt med illustrationer, så de er lette at bruge i praksis. Lærervejledningen indeholder desuden 7 forskellige evalueringsark, der dækker de matematiske områder, som beskrives i de 30 aktiviteter. Evalueringsarkene kan frit kopieres. Målbeskrivelserne i evalueringsarkene understøtter de Fælles Mål for faget matematik. Konkrete materialer: Materialet indeholder 236 kort klar til brug til de forskellige aktiviteter fx stjerneløb, memoryspil, stratego. Desuden indeholder mappen også 10 store udstansningstal i plastik og 2 vindsler bukseelastik. 

Bogkortets ID
91716641
Dato for offentliggørelse
15. december 2015
Udgivelsesdato
15. december 2015
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Illustrator
Snugge Trier-Mørk
ISBN
978-87-7158-198-0
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Matematik, ikke-boglige materialer
   • Simple tællematerialer (F.53.a)
   • Træningsmaterialer til regning (F.53.c)
  • Matematik
   • Supplerende materiale (F.52.b)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
1960 kr.
Emneord
Læring og undervisning, Matematik
Klassetrin
0.-4. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Matematik
    • 1. - 3. klasse
     • Geometri og måling (obligatorisk): Eleven kan anvende geometriske begreber og måle
     • Matematiske kompetencer (obligatorisk): Eleven kan handle hensigtsmæssigt i situationer med matematik
     • Tal og algebra (obligatorisk område): Eleven kan udvikle metoder til beregninger med naturlige tal
    • 4. - 6. klasse
     • Geometri og måling (obligatorisk): Eleven kan anvende geometriske metoder og beregne enkle mål
     • Matematiske kompetencer (obligatorisk): Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik
     • Tal og algebra (obligatorisk): Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger