Aldrig mere 9. april - Danmark efter besættelsen  

Forfattere:
Tommy Stave Hansen
Materialetype:
  
Indhold:
e-bog
Målgruppe:
Stx
Historie
Hf
Historie, Kultur- og samfundsgruppe
Voksenuddannelser
AVU
Klassetrin:
9.-10. kl.
Registreret af:
VUC-Haderslev 2

Efter befrielsen af Danmark den 4. maj 1945 står Danmark i en ny udenrigs- og sikkerhedspolitisk situation. Tyskland udgør ikke længere en trussel mod landet, men med de øgede spændinger mellem de tidligere allierede under 2. Verdenskrig, bliver spørgsmålet om placeringen i den nye bipolære verdensorden et afgørende udenrigs- og sikkerhedspolitisk spørgsmål. Bogen sætter fokus på spørgsmålet om, hvordan Danmark blev en del af vestblokken og dermed også en del af den kolde krig. Gennem arbejdet med bogen opnår læseren historisk indsigt i en periode i dansk historie, som har sat sig dybe spor i den nationale bevidsthed og har haft stor betydning for den danske sikkerheds- og udenrigspolitik i efterkrigstiden. Læseren skal igennem bogen arbejde med forskelligt kildemateriale og tilhørende opgaver for derigennem at opnå en forståelse af historiske begivenheder og deres betydning. Der vil igennem bogen være fokus på viden formidlet gennem både tekst og en række interaktive elementer i form af billeder, film og elevaktiverende opgaver. Bogen er udviklet til at kunne anvendes på flere forskellige niveauer i undervisningen fra folkeskolens ældste klasser til gymnasiet, HF og VUC, i tværfaglige forløb og projekter relateret til emnet om besættelsestiden i Danmark. 

Bogkortets ID
91359270
Dato for offentliggørelse
26. november 2015
Er læremidlet interaktivt?
Ja
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: iPad, iPhone
Særlige krav til udstyr?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
ISBN
978-87-93403-13-0
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Historie
   • Supplerende materiale, Danmark/Norden (F.33.c)
   • Supplerende materiale, temaer (F.33.e)
 • Gymnasiale uddannelser
  • Historie
   • Supplerende materiale, Danmark/Norden (G.33.c)
   • Supplerende materiale, temaer (G.33.e)
 • Ungdoms- og voksenuddannelse
  • Historie
   • Supplerende materiale, Danmark/Norden (V.33.c)
   • Supplerende materiale, temaer (V.33.e)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
12,00 kr.
Emneord
VUC Syd, sikkerhedspolitik, allierede, vestblokken, den kolde krig, efterkrigstiden, 2. Verdenskrig, bipolær verdensorden
Klassetrin
9.-10. kl.
Læringsmål
 • Voksenuddannelser
  • AVU
   • Historie
    • D niveau
 • Hf
  • Historie
   • B niveau
  • Kultur- og samfundsgruppe
 • Stx
  • Historie
   • A niveau