Kommentarer

Pædagogisk ledelse er faglig ledelse - fordi læring er i centrum  

Forfattere:
Mai-Britt Herløv Petersen, Susanne Ploug Sørensen
Udgiver:
Dansk Psykologisk Forlag
Materialetype:
 
Indhold:
Supplerende materiale
Målgruppe:
Voksenuddannelser
Grundlæggende virksomhedskendskab, Pædagogik
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser
Registreret af:
DANSK PSYKOLOGISK FORLAG A/S

På enhver skole og uddannelsesinstitution bør alle ledelsesmæssige beslutninger altid følges op af spørgsmålet: ”Hvordan vil dette fremme elevernes og de studerendes læring?”. Pædagogisk ledelse er afgørende for, at eleverne og de studerende rykker sig rent fagligt. I bogen defineres pædagogisk ledelse som faglig ledelse af elevers og studerendes læring, men også som faglig ledelse af medarbejdernes læring og kompetenceudvikling. Undervisernes faglige kompetenceudvikling er afgørende for elevers og studerendes læring, eftersom undervisernes engagement, faglige læring og lærer-elev-relationen er den allervigtigste enkelte faktor af betydning for læring og trivsel. Bogen bygger på to principper: 1) Princippet om læring i centrum, hvilket kræver pædagogisk ledelse som faglig ledelse og 2) princippet om distribueret ledelse, hvilket betyder pædagogisk ledelse som en to-vejs-kommunikation, der finder sted overalt i organisationen. Pædagogisk ledelse er kernen i den ledelsesmæssige opgaveløsning på enhver skole eller uddannelsesinstitution, der har elevernes og de studerendes læring i centrum. Derudover indbefatter den ledelsesmæssige opgaveløsning strategisk ledelse, administrativ ledelse og personaleledelse. Den pædagogiske ledelsesopgave skal derfor primært rettes mod elevernes læring og resultater, og den skal bygge på forskningsevidens, didaktiske metoder og praksisevidens, der kan give viden om elevernes læringsresultater. Udover gode råd til lederen introducerer bogen: praksistrekanten – en model for ledelse af pædagogisk praksis på tre niveauer en firefeltsmodel, der kan rammesætte et inkluderende læringsmiljø modeller for faglig udvikling en skabelon for feedbackgivning og coaching samt særlige spilleregler for at indgå i sådanne samtaler de ledelsesmæssige udfordringer i forbindelse med ledelse af tværprofessionelle medarbejdere indsatsteorimodellen, der kan anvendes af skolens forskellige team i forbindelse med mindre udviklingsprojekter effektevalueringsmodellen, der fokuserer på effekten af en given indsats videnskabsteoriens ABC, en videnskabsteoretisk model til forståelse af viden og videnstilblivelse til brug for kritisk stillingtagen til forskning og litteratur om pædagogisk ledelse. Pædagogisk ledelse er faglig ledelse henvender sig til skoleledere og ledere af uddannelsesinstitutioner, studerende på diplomuddannelser og kompetenceudviklende kurser, ledere af afdelinger, teams, projekter og koordinatorer samt lærere og undervisere på læreruddannelserne, efter- og videreuddannelse af både lærere og pædagoger samt diplomuddannelser i skoleledelse. 

Bogkortets ID
91357829
Dato for offentliggørelse
26. november 2015
Udgivelsesdato
5. november 2015
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Omfang
379 s.
ISBN
978-87-7158-285-7
Opstilling
 • Ungdoms- og voksenuddannelse
  • Metodik / Didaktik / Pædagogik (V.56)
  • Øvrige fag/emner (V.89)
Emneord
Læring, Undervisning, Ungdomsuddannelser, Ledelsesudvikling, Organisationsudvikling, Pædagogisk praksis
Læringsmål
 • Mellemlange videregående uddannelser
  • Pædagogiske uddannelser
 • Voksenuddannelser
  • Grundlæggende virksomhedskendskab
  • Pædagogik