Kommentarer

Den industrielle revolution  

Serietitel:
De store fagbøger
Forfattere:
Erik Dehn
Materialetype:
 
Indhold:
Supplerende materiale
Målgruppe:
Grundskole
Historie
Klassetrin:
6.-8. kl.
Registreret af:
GYLDENDAL A/S

Den industrielle revolution har haft enorm betydning for, hvordan vores samfund ser ud idag. I løbet af hunderede år blev livet i England totalt forandret. Mange mennesker flyttede fra landet og ind til byerne, som voksede eksplosivt. Her arbejdede både børn og voksne på de store fabrikker. Nye maskiner blev opfundet, jernbaner erstattede hestevogne, og dampskibe vandt frem på havene. Men for den almindelige arbejder betød industrialiseringen umenneskelige arbejdsforhold og stor fattigdom i byens overbefolkede slumkvarterer. Den industrielle revolution fortæller levende om de store forandringer, der fandt sted i de engelske storbyer fra ca. 1750 til 1850 og senere spredte sig til resten af verden. Årsagerne til industrialiseringen forklares pædagogisk, og undervejs hører vi om hverdagslivet i forskellige dele af samfundet – fra de forkrøblede skorstensfejerbørn til de rige overklassefruer. 

Bogkortets ID
91266077
Dato for offentliggørelse
20. november 2015
Udgivelsesdato
17. november 2015
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Nej
Særlige krav til udstyr?
Nej
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Omfang
48 sider
ISBN
9788702182156
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Tværfaglige materialer
   • 6.- 7. klassetrin (F.81.c)
   • 8.- 10. klassetrin (F.81.d)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Kr. 158,-
Emneord
faglig læsning
Klassetrin
6.-8. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Historie
    • 7. - 9. klasse