Kommentarer

Genrer i dansk - Folkevisen  

Forfattere:
Bilbo Egelund
Materialetype:
 
Indhold:
Supplerende materiale
Målgruppe:
Stx
Dansk
Registreret af:
GYLDENDAL A/S

FOLKEVISEN indgår i serien GENRER I DANSK til danskundervisningen på ungdomsuddannelserne. Stoffet præsenteres i didaktisk progression, hvor der er taget højde for målgruppens forudsætninger og læreplanens krav. Den tematiske kerne, som FOLKEVISEN undersøger, er forholdet til lidenskab og individualisme i folkeviserne. Når man i dag pakker indholdet ud af visernes særlige, sproglige klædedragt, føles viserne både tæt på og langt fra. Nærheden kommer af tematikkens tidløse relevans. Afstanden kommer af de store forandringer, der er sket i samfundet, som giver andre vilkår for lidenskab og individualisme i dag end på visernes tid. Overordnet er bogens tilgang diskuterende. Eleverne kommer ind i danskfagets værksted, bliver udstyret med nødvendig viden og arbejder aktivt med stoffet. Kapitlerne i FOLKEVISEN har tjeklister til den faglige terminologi, som bliver anvendt. Hvert kapitel indeholder små opgaver undervejs, der afsluttes med en større opgave stillet til en konkret folkevise, der også er trykt i bogen. Opgaverne er elevaktiverende, og der er til flere opgaver foreslået brug af web 2.0. I bogens antologidel er der en række perspektivtekster, som læreren kan benytte som udgangspunkt for flere opgaver, til eksamenssæt eller i brobygning til andre forløb i undervisningen. 

Bogkortets ID
91249216
Dato for offentliggørelse
19. november 2015
Udgivelsesdato
13. november 2015
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Nej
Særlige krav til udstyr?
Nej
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Omfang
102 sider
ISBN
9788702174304
Opstilling
 • Gymnasiale uddannelser
  • Dansk
   • Temaer og genrer (G.08.d)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Kr. 125,-
Emneord
retorik
Læringsmål
 • Stx
  • Dansk
   • A niveau