Kommentarer

Genrer i dansk - Talen  

Forfattere:
Berit Riis Langdahl
Materialetype:
 
Indhold:
Supplerende materiale
Målgruppe:
Stx
Dansk
Registreret af:
GYLDENDAL A/S

TALEN indgår i serien GENRER I DANSK til danskundervisningen på ungdomsuddannelserne. Den handler om talen som genre og inddrager både politiske taler, lejlighedstaler og juridiske taler. Ud over eksempler på alle undergenrer er også beslægtede genrer og genrehybrider med taletræk repræsenteret i bogen. Genretrækkene bliver tydelige, fordi bogen inddrager et stort antal meget forskellige taler. Den indeholder bl.a. flere af verdenshistoriens mest berømte taler. Bogen anvender primært en retorisk tilgang til teksterne, men den bringer også metoder fra alle danskfagets tre søjler litteratur, sprog og medier i spil. Stilistik, kommunikationsanalyse, argumentation, retorik og diskursanalyse bliver inddraget i arbejdet. Bogen består af taler og teori og rummer desuden en lang række andre elementer som opgaver, illustrationer, skemaer og begrebsforklaringer, der kan bruges didaktisk og styrke elevernes læring. Tilsammen åbner det for et udbytterigt arbejde med talegenren. Blandt bogens opgaver indgår et utal af forskellige tilgange i varierede opgavetyper som analyseopgaver, skriveopgaver og innovative opgaver. Derved sikres et fint fagligt udbytte, uanset om der bliver arbejdet receptivt eller produktivt med genren. TALEN kan også bruges som grundbog i retorikfaget samt i tværfagligt samarbejde i f.eks. almen studieforberedelse. 

Bogkortets ID
91213262
Dato for offentliggørelse
17. november 2015
Udgivelsesdato
12. november 2015
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Nej
Særlige krav til udstyr?
Nej
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Omfang
95
ISBN
9788702165883
Opstilling
 • Gymnasiale uddannelser
  • Dansk
   • Temaer og genrer (G.08.d)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Kr. 125,-
Emneord
retorik
Læringsmål
 • Stx
  • Dansk
   • A niveau