SkoleFloorball - sådan staver du med kroppen  

Forfattere:
Mikkel Boyesen, Michael Milo Jørgensen
Udgiver:
Dansk Floorball Union
Materialetype:
   
Indhold:
Aktiviteter - laborativt materiale, Lærervejledning, Prøver, opgaver og test, Pædagogiske læreplaner, Supplerende materiale
Målgruppe:
Dagtilbud
Alsidig personlige udvikling, Krop og bevægelse, Kulturelle udtryksformer og værdier, Sociale kompetencer, Sproglig udvikling
Grundskole
Idræt, Sundhed og sociale forhold
Stx
Idræt
Hf
Idræt
Erhvervsuddannelser
Idræt, Omsorg, sundhed og pædagogik, Praktik, Pædagogik og didaktik, Samarbejde med eksterne
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser
Aldersgruppe:
3-6 år
Klassetrin:
0.-10. kl., Specialundervisning
Registreret af:
Dansk Floorball Union

’SkoleFloorball – sådan staver du med kroppen’ kan bruges som inspiration for idrætslærere og pædagoger der arbejder med børn og unge i Folkeskolen. Materialet kan endvidere inspirere trænere i floorballforeninger. Materialet indledes med en introduktion til historik, regler, rammer og udstyr. Herefter følger et afsnit om teknik og taktik i floorball – samt et afsnit om forebyggelse og sundhed. Materialets kerne beskriver tre eksemplariske undervisningsforløb opbygget med kompetence-, færdigheds- og vidensmål samt differentieringsmuligheder - med afsæt i Fælles Mål for faget ’Idræt’. Undervisningsforløbene er opdelt således: • Indskoling, med fokus på leg med stav. • Mellemtrin, med fokus på fairplay og samarbejde. • Udskoling, med fokus på idrætten i samfundet. Materialet afsluttes med et afsnit om spil og øvelser – samt en quiz om floorball og fairplay. Emner: Markeringer af banen, Det officielle spil (banen, spilletid og deltagere), Floorballspillets historie, Officielle spilleregler, Floorball i løbet af skoledagen, De syv vigtigste regler til brug i skolen, Udstyr til brug i skolen, Staven, Stavens længde, Bolde, Markspillernes og målmandens udstyr og påklædning, Teknik, Udgangsposition, Bevægelser, Hold på staven, Modtagninger, Afleveringer og skud, Driblinger, Finter, Splitvision, Taktik, Formation, Boldbasis og boldspil, Spilhjulet, Varierede spilformer, Forebyggelse af idrætsskader, Opvarmning, Opvarmningsprincipper, Opvarmningsprogram, Skader, RICE-princippet, Floorball – forskning og sundhed, Undervisningsforløb, Indskoling 0.-3. klasse, Mellemtrin 4.-6. klasse, Udskoling 7.-9. klasse, Spil og øvelser, ’Forhindringsbane’, ’Cirkelbold’ og ’Partibold’, ’Jokerbold’ og ’Stereobold’, ’Kvadratbold’ og ’Rundt på gulvet’, ’Driblekunst’ og ’Følg lederen’, ’Hold banen fri’ og ’Få det væk’, ’Jæger’ og ’Hold øje’, Quiz om floorball og fairplay, Yderligere information om floorball, Om forfatterne. 

Bogkortets ID
90891784
Dato for offentliggørelse
27. oktober 2015
Udgivelsesdato
21. oktober 2015
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Nyere og bærbare computer
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Nej
Særlige krav til udstyr?
Nej
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Omfang
72 s.
ISBN
978-87-998312-0-3
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Download er gratis. Køb af fysisk materiale: 120,- kr.
Emneord
Idræt, floorball, holdspil, skole, skolefloorball, indskoling, mellemtrin, udskoling, regler, udstyr, bold, stav, rice, opvarmning, sundhed, skade
Aldersgruppe
3-6 år
Klassetrin
0.-10. kl., Specialundervisning
Læringsmål
 • Erhvervsuddannelser
  • Grundfag
   • Idræt
  • Indgange
   • Omsorg, sundhed og pædagogik
  • På tværs
   • Praktik
    • Øvrige
   • Pædagogik og didaktik
    • Sundhed og motion
   • Samarbejde med eksterne
    • Øvrige
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Idræt
    • 1. - 2. klasse
    • 10. klasse
    • 3. - 5. klasse
    • 6. - 7. klasse
    • 8. - 9. klasse
   • Sundhed og sociale forhold
 • Hf
  • Idræt
 • Mellemlange videregående uddannelser
  • Pædagogiske uddannelser
   • Den frie lærerskole
   • Folkeskolelærer
   • Pædagog
  • Social- og Sundhedsuddannelser
   • Afspændingspædagog
   • Ernæring og sundhed
   • Fysioterapeut
 • Stx
  • Idræt
 • Dagtilbud
  • Tema
   • Alsidig personlige udvikling
   • Krop og bevægelse
   • Kulturelle udtryksformer og værdier
   • Sociale kompetencer
   • Sproglig udvikling
Kommentar til brug i undervisningen
SkoleFloorball – sådan staver du med kroppen ’SkoleFloorball – sådan staver du med kroppen’ kan bruges som inspiration for idrætslærere og pædagoger der arbejder med børn og unge i Folkeskolen. Materialet kan endvidere inspirere trænere i floorballforeninger. Materialet indledes med en introduktion til historik, regler, rammer og udstyr. Herefter følger et afsnit om teknik og taktik i floorball – samt et afsnit om forebyggelse og sundhed. Materialets kerne beskriver tre eksemplariske undervisningsforløb opbygget med kompetence-, færdigheds- og vidensmål samt differentieringsmuligheder - med afsæt i Fælles Mål for faget ’Idræt’. Undervisningsforløbene er opdelt således: • Indskoling, med fokus på leg med stav. • Mellemtrin, med fokus på fairplay og samarbejde. • Udskoling, med fokus på idrætten i samfundet. Materialet afsluttes med et afsnit om spil og øvelser – samt en quiz om floorball og fairplay.