Fitness- og foreningskultur - Fitnesshistorie og idrættens organisering  

Forfattere:
Marie Madsen
Materialetype:
  
Indhold:
e-bog
Målgruppe:
Stx
Idræt
Hf
Idræt
Klassetrin:
8.-10. kl.
Registreret af:
VUC-Haderslev 2

Har fitness en historie? Hvorfor er der nogle, der dyrker idræt i en forening og andre i et fitnesscenter? Hvorfor er instruktørerne i et fitnesscenter lønnede, når de er frivillige i en forening? På hvilke områder ligner foreningen fitnesscentrene, og hvordan adskiller de 2 arenaer sig? Hvilken rolle spiller fitnessbranchen i det danske idrætsbillede, og hvordan præger foreningskulturen og fitnessbranchen hinanden? Det er nogle af de spørgsmål, læseren kommer til at arbejde med i denne bog. Bogen tager udgangspunkt i 2 af idrættens arenaer, nemlig foreningsidrætten og fitnesscenteret med fokus på fitnessbranchens historie. Bogen giver også mulighed for at arbejde med et idrætspolitisk perspektiv og den kendsgerning, at det traditionelle idrætsbillede bliver udfordret af en stadig voksende sektor med flere og flere medlemmer, nemlig fitness-sektoren. I bogen arbejdes med en række forskelligartede opgaver, herunder filmproduktioner, visuelle collager, artikler og tidslinier. Indholdet i bogen beskæftiger sig med det idrætshistoriske og idrætssociologiske felt og kan anvendes til flere niveauer i idræt på gymnasier, på hf og VUC. Bogen kan også anvendes i tværfaglige forløb med fx dansk eller ks-fag, samt i temaforløb om fx sundhed. 

Bogkortets ID
90847867
Dato for offentliggørelse
23. oktober 2015
Udgivelsesdato
13. august 2015
Er læremidlet interaktivt?
Ja
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: iPad, iPhone
Særlige krav til udstyr?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
ISBN
978-87-93306-76-9
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Idræt
   • Idrætspædagogik (F.38.f)
 • Gymnasiale uddannelser
  • Idræt
   • Idrætspædagogik (G.38.f)
 • Ungdoms- og voksenuddannelse
  • Idræt
   • Idrætspædagogik (V.38.f)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
12,00 kr.
Emneord
VUC Syd -Fitnesscenter, idrætsforening, selvorganiserede idræt, individuel, fællesskab, fleksibilitet, kommercielt fitnesscenter, Folkeoplysningsloven, fitnesshistorie, vægtløftning, bodybuilding, ildsjæle, kredsløbsmaskiner
Klassetrin
8.-10. kl.
Læringsmål
 • Hf
  • Idræt
 • Stx
  • Idræt