Bogstaveligt talt? - Faste vendinger  

Forfattere:
Susanne Bach
Materialetype:
  
Indhold:
e-bog
Målgruppe:
Stx
Dansk
Hf
Dansk
Voksenuddannelser
AVU, Dansk, Dansk som andetsprog, FVU
Klassetrin:
8.-10. kl.
Registreret af:
VUC-Haderslev 2

Hvordan skal man forstå de faste vendinger? Kommer du også i tvivl? Det kræver kendskab til et sprog at kunne bruge dets faste vendinger. Bogen sætter fokus på især danske talemåder og skaber bevidsthed om disse. Via mange forskellige eksempler og gennem løsning af opgaver undervejs, giver bogen et indblik i nogle af de mange faste vendinger, der bruges på dansk. Bogen er udviklet til at kunne anvendes på flere niveauer i dansk og dansk som andetsprog; primært i folkeskolens ældste klasser, AVU, gymnasiet, på hf og VUC. Andre, som har svært ved de danske faste vendinger, kan dog også have gavn af bogen. 

Bogkortets ID
90823875
Dato for offentliggørelse
22. oktober 2015
Udgivelsesdato
17. august 2015
Er læremidlet interaktivt?
Ja
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: iPad, iPhone
Særlige krav til udstyr?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
ISBN
978-87-93306-88-2
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Dansk
   • Dansksystemer (F.08.a)
   • Skriftlig og mundtlig fremstilling (F.08.l)
   • Sproglære (F.08.j)
   • Temaer og genrer (F.08.d)
  • Dansk som andetsprog
   • Grammatik/skriftlig fremstilling (F.09.c)
   • Øvrige materialer (herunder materialer til lærerbrug) (F.09.g)
 • Gymnasiale uddannelser
  • Dansk
   • Skriftlig og mundtlig fremstilling (G.08.l)
   • Temaer og genrer (G.08.d)
 • Ungdoms- og voksenuddannelse
  • Dansk
   • Dansksystemer (V.08.a)
   • Skriftlig og mundtlig fremstilling (V.08.l)
   • Temaer og genrer (V.08.d)
  • Dansk som andetsprog
   • Øvrige materialer (herunder materialer til lærerbrug) (V.09.g)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
12,00 kr.
Emneord
VUC Syd - talemåde, talemåder, idiom, idiomer, ordsprog, faste udtryk, overført betydning, faste vendinger, fast vending, ordbog, tosprogede, tosproget, sjove udtryk.
Klassetrin
8.-10. kl.
Læringsmål
 • Voksenuddannelser
  • AVU
   • Dansk
    • Basis niveau
    • D niveau
    • E niveau
    • F niveau
    • G niveau
   • Dansk som andetsprog
    • Basis niveau
    • D niveau
    • E niveau
    • F niveau
    • G niveau
  • FVU
   • Læsning
  • Dansk
  • Dansk som andetsprog
 • Hf
  • Dansk
 • Stx
  • Dansk