Anatomi Bevægelsesanalyse af et volleyballsmash  

Forfattere:
Marie madsen
Materialetype:
  
Indhold:
e-bog
Målgruppe:
Stx
Idræt
Klassetrin:
8.-10. kl.
Registreret af:
VUC-Haderslev 2

Hvordan kan du bevæge din krop? Hvilke knogler består din krop af? Hvilke muskler består din krop af, og hvilken funktion har de? Det er nogle af de overordnede spørgsmål som besvares i denne bog om anatomi. Anatomien belyses med udgangspunkt i en case omkring volleyball og læseren skal opnå kompetence til at kunne udføre en bevægelsesanalyse. Læseren inddrages aktivt i arbejdet med at forstå funktionen af musklerne ved at udføre forskellige opgaver og øvelser. Undervejs laves egne animationer og film om muskler og deres funktion. Til sidst skal læseren selv udføre en bevægelsesanalyse og derigennem opnå forståelse for, hvordan kroppen fungerer i en idrætsbevægelse. Bogen er udviklet til at kunne anvendes til flere niveauer i idrætsundervisningen i folkeskolens ældste klasser, gymnasiet, på hf og VUC eller i tværfaglige forløb og projekter, der vedrører motion og træning. Grundskolen (8. - 10. klassetrin) Idræt Færdigheds- og vidensmål: Redskabsaktiviteter. Kompetencemål: Eleven kan anvende komplekse bevægelsesmønstre i udvikling af en alsidig idrætspraksis. Stx (C + B), hf Idræt Faglige mål: Have en grundlæggende viden om centralt arbejdsfysiologisk og funktionelt anatomisk stof. Kunne analysere og vurdere fysisk aktivitet i et trænings- og sundhedsmæssigt perspektiv. Kernestof: Aktiviteter, der fremmer den fysiske kapacitet. Almen Voksenuddannelse (AVU) Idræt, Niveau D Kernestof: Grundlæggende træningslære og grundlæggende idrætsfaglige begreber om træning, livsstil og motionsvaner. 

Bogkortets ID
90566783
Dato for offentliggørelse
6. oktober 2015
Udgivelsesdato
20. januar 2014
Er læremidlet interaktivt?
Ja
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: iPad, iPhone
Særlige krav til udstyr?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
ISBN
9788793306226
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Idræt
   • Idrætsfysiologi og -teori (F.38.e)
 • Gymnasiale uddannelser
  • Idræt
   • Idrætsfysiologi og -teori (G.38.e)
 • Ungdoms- og voksenuddannelse
  • Idræt
   • Idrætsfysiologi og -teori (V.38.e)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
12,00 kr.
Emneord
idræt, anatomi, skelet, led, muskler, bevægelsesanalyse, volleyball, volleyballsmash, idrætslige bevægelser, knogler, knoglevæv, knogleskørhed, ledbånd, skeletmuskler, tværstribet-, glat muskulatur, hjertet, hjertemuskulatur, muskelfibre, centralbevægelse, afsæt, muskelarbejde, VUC Syd
Klassetrin
8.-10. kl.
Læringsmål
 • Stx
  • Idræt
   • C niveau