Appelformer - Retoriske virkemidler  

Forfattere:
Stine Due Jensen
Materialetype:
  
Indhold:
e-bog
Målgruppe:
Stx
Dansk
Hf
Dansk
Voksenuddannelser
AVU
Klassetrin:
8.-10. kl.
Registreret af:
VUC-Haderslev 2

Hvordan kan appelformerne styrke et budskab? Bogen tager udgangspunkt i dette spørgsmål, og gennem tekster og video introduceres læseren til retoriske begreber og bliver dermed i stand til at besvare spørgsmålet. Formålet med bogen er at gøre læseren bevidst om retoriske virkemidler og kritisk at kunne vurdere andres og ens egen kommunikation. Opgaverne giver mulighed for at bruge ord i kreative sammenhænge. Bogen indeholder desuden en række producerende opgaver, hvor modeller og begreber anvendes i praksis – både til at analysere andres kommunikation, men også som redskab til ens egen kommunikation. Der arbejdes med taler, reklamer, kampagner og hjemmesider i forskellige apps. Bogen er udviklet til danskundervisning i folkeskolens ældste klasser, gymnasiet, på hf og VUC med fokus på sproglig formidling. Grundskolen (8. - 10. klassetrin) Videns - og færdighedsmål: Dansk Sprogforståelse Dialog Sproglig bevidsthed Krop og drama. Kompetencemål: Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres kontekst. Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer. Stx (A), hf (A) og hfe (C) Dansk Kernestof: Sprogiagttagelse Argumentationsanalyse Retorisk analyse Kommunikationsanalyse. Almen Voksenuddannelse (AVU) Dansk, Niveau G, F Kernestof: Retoriske virkemidler Argumenterende genrer Kommunikationssituationen Argumentation. Dansk, Niveau E, D Kernestof: Sprog og argumentation. Dansk som andetsprog, Niveau Basis, G Kernestof: Argumentationsteknikker. Dansk som andetsprog, Niveau F Kernestof: Mundtlig fremlæggelse med fokus på retoriske virkemidler, herunder argumentationsformer og fluency. Dansk som andetsprog, Niveau D Kernestof: Sproglig karakteristik af tekster Genreskrivning (Diskuterende og kommenterende). 

Bogkortets ID
90565593
Dato for offentliggørelse
6. oktober 2015
Udgivelsesdato
19. juni 2015
Er læremidlet interaktivt?
Ja
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: iPad, iPhone
Særlige krav til udstyr?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
ISBN
978-87-93306-72-1
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Dansk
   • Skriftlig og mundtlig fremstilling (F.08.l)
   • Sproglære (F.08.j)
   • Temaer og genrer (F.08.d)
 • Gymnasiale uddannelser
  • Dansk
   • Skriftlig og mundtlig fremstilling (G.08.l)
   • Sproglære (G.08.j)
   • Temaer og genrer (G.08.d)
 • Ungdoms- og voksenuddannelse
  • Dansk
   • Skriftlig og mundtlig fremstilling (V.08.l)
   • Skrivning (V.08.m)
   • Sproglære (V.08.j)
   • Temaer og genrer (V.08.d)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
12,00 kr.
Emneord
retorik, retoriske virkemidler, appelformer, etos, patos, logos, Aristoteles, det retoriske pentagram, modtager, afsender, kommunikation, reklamer, taler, sprog, sproglige virkemidler, hjemmesider, overbevise, spin,spindoktor, politik, hjemmesider, reklamers virkemidler, VUC Syd
Klassetrin
8.-10. kl.
Læringsmål
 • Voksenuddannelser
  • AVU
   • Dansk
    • Basis niveau
    • D niveau
    • E niveau
    • F niveau
    • G niveau
 • Hf
  • Dansk
   • A niveau
 • Stx
  • Dansk
   • A niveau