Vristsparket - Teknik og bevægelsesanalyse  

Forfattere:
Marie Madsen
Materialetype:
  
Indhold:
e-bog
Målgruppe:
Hf
Idræt
Klassetrin:
8.-10. kl.
Registreret af:
VUC-Haderslev 2

Denne bog handler om vristsparket - bogen ser nærmere på, hvordan man udfører et vristspark, hvilke muskler man bruger og hvordan musklerne arbejder. I bogen belyses også, hvordan man laver en bevægelsesanalyse af sparket. Læseren vil konkret komme til at arbejde med analyser af muskelbevægelser, musklernes navne, placering og funktioner. Der er undervejs i bogen fokus på spark og hastighed, som måles ved hjælp af appen Video Physics og analyse af egen sparketeknik med appen Ubersense m.m. Bogen er udviklet til at kunne anvendes til flere niveauer i idræt i grundskolens ældste klasser, i gymnasier, på hf og VUC eller i tværfaglige forløb relateret til emner, der vedrører idræt og biologi. Bogen dækker nedenstående niveauer: Grundskolen (8. - 10. klassetrin) Idræt Færdigheds- og vidensmål: Boldbasis og boldspil Kropsbasis. Kompetencemål: Eleven kan anvende komplekse bevægelsesmønstre i udvikling af en alsidig idrætspraksis. Stx og hfe C-niveau Idræt Kernestof: Grundstoffernes periodesystem Sammenhængen mellem stoffernes opbygning og henholdsvis tilstandsform og blandbarhed. Almen Voksenuddannelse (AVU) Idræt, Niveau D Kernestof: Alsidige motionsformer og aktiviteter, der tilgodeser kropsbeherskelse Grundlæggende træningslære og grundlæggende idrætsfaglige begreber om træning, livsstil og motionsvaner. 

Bogkortets ID
90565242
Dato for offentliggørelse
6. oktober 2015
Udgivelsesdato
15. december 2015
Er læremidlet interaktivt?
Ja
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: iPad, iPhone
Særlige krav til udstyr?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
ISBN
978-87-93306-08-0
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Biologi
   • Supplerende materialer (F.03.b)
  • Idræt
   • Boldspil (F.38.b)
   • Idrætsfysiologi og -teori (F.38.e)
 • Gymnasiale uddannelser
  • Idræt
   • Boldspil (G.38.b)
   • Idrætsfysiologi og -teori (G.38.e)
 • Ungdoms- og voksenuddannelse
  • Idræt
   • Boldspil (V.38.b)
   • Idrætsfysiologi og -teori (V.38.e)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
12,00 kr.
Emneord
vristspark, muskler, spark, bevægelsesanalyse, musklernes navne, VUC Syd
Klassetrin
8.-10. kl.
Læringsmål
 • Hf
  • Idræt
   • C niveau