9. april 1940 - Besættelsen af Danmark  

Forfattere:
Tommy Hansen
Materialetype:
  
Indhold:
e-bog
Målgruppe:
Stx
Historie
Hf
Historie, Kultur- og samfundsgruppe
Voksenuddannelser
AVU
Klassetrin:
9.-10. kl.
Registreret af:
VUC-Haderslev 2

Danmark blev besat af Nazi-Tyskland den 9. april 1940. Men hvad var baggrunden for den tyske besættelse, og hvad skete der egentlig på selve dagen og i dagene op til besættelsen? Det er en almindelig antagelse, at der ikke blev gjort nogen synderlig modstand, men er det tilfældet? Bogen, 9. april 1940 - Besættelsen af Danmark, sætter fokus på spørgsmålet om, hvorvidt der blev gjort modstand og i hvilket omfang. Gennem arbejdet med bogen opnår læseren en historisk indsigt i en periode i dansk historie, som har sat dybe spor i den danske nationale bevidsthed, og som har haft stor betydning for dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik i eftertiden. Læseren skal igennem bogen arbejde med forskelligt kildemateriale og tilhørende opgaver for derigennem at opnå en forståelse af historiske begivenheder og deres betydning. Der er undervejs i bogen fokus på, at viden formidles både gennem tekst og en række interaktive elementer i form af billeder, film og elevaktiverende opgaver. Læseren inddrages aktivt i en bearbejdning af spørgsmålene ved bl.a. at udarbejde videointerviews i iMovie og lave plakater og løbesedler i Pages. Bogen er udviklet til at kunne anvendes til flere niveauer i historieundervisningen i folkeskolens ældste klasser, i gymnasiet, på hf, KS på hf, VUC, og i tværfaglige forløb og projekter relaterede til emnet om besættelsestiden i Danmark. Bogen dækker nedenstående niveauer: Grundskolen (9. - 10. klassetrin) Færdigheds- og vidensmål: Historiske problemstillinger og løsningsforslag Kildeanalyse Sprog og skriftsprog Historiske scenarier Konstruktion og historiske fortællinger Historisk bevidsthed. Kompetencemål: Eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid. Stx Historie A-niveau Kernestof: Kampen om det gode samfund: ideologiernes kamp. Hfe Historie B-niveau Kernestof: Dansk historie og identitet Ideologiernes kamp i det 20. århundrede Styreformer i historisk og nutidigt perspektiv. Hf Kultur- og samfundsfagsgruppen Fagligt indhold: Det gode samfund. Historie Kernestof: Styreformer i historisk og nutidigt perspektiv Ideologiernes kamp i det 20. århundrede Dansk historie og identitet. Almen Voksenuddannelse (AVU) Historie, Niveau D Faglige mål: Redegøre for væsentlige udviklingslinjer og centrale begivenheder og institutioner i Danmarks historie Kan forholde sig kritisk og nuanceret til en historisk fremstilling. Historie, Niveau D Kernestof: Samfundsstruktur og styreform Lokalt, europæisk og globalt perspektiv. 

Bogkortets ID
90485387
Dato for offentliggørelse
1. oktober 2015
Udgivelsesdato
12. maj 2015
Er læremidlet interaktivt?
Ja
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: iPad, iPhone
Særlige krav til udstyr?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
ISBN
978-87-93306-58-5
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Historie
   • Supplerende materiale, Danmark/Norden (F.33.c)
   • Supplerende materiale, temaer (F.33.e)
 • Gymnasiale uddannelser
  • Historie
   • Supplerende materiale, Danmark/Norden (G.33.c)
   • Supplerende materiale, temaer (G.33.e)
 • Ungdoms- og voksenuddannelse
  • Historie
   • Supplerende materiale, Danmark/Norden (V.33.c)
   • Supplerende materiale, temaer (V.33.e)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
12,00 kr.
Emneord
besættelsen, national bevidsthed, modstandsbevægelse, kilder, dansk historie , VUC Syd
Klassetrin
9.-10. kl.
Læringsmål
 • Voksenuddannelser
  • AVU
   • Historie
    • D niveau
 • Hf
  • Historie
   • B niveau
  • Kultur- og samfundsgruppe
 • Stx
  • Historie
   • A niveau