Israel-Palæstina - Konflikter og konsekvenser  

Forfattere:
Tommy Stave Hansen
Materialetype:
  
Indhold:
e-bog
Målgruppe:
Stx
Historie
Hf
Historie, Kultur- og samfundsgruppe
Klassetrin:
9.-10. kl.
Registreret af:
VUC-Haderslev 2

Hvem har retten til Palæstina? Konflikten mellem Israel og Palæstina er en af de længste og blodigste i nyere tid. Der er gjort mange forsøg på at løse krisen, men uden held. Men hvilke årsager er der til denne konflikt, og hvorfor er det så svært for parterne at finde en løsning? Det forsøger bogen Israel-Palæstina konflikten - konflikter og konsekvenser at sætte fokus på. Læseren skal gennem arbejdet med bogen opnå en historisk indsigt i konflikten mellem Israel og Palæstina. Undervejs skal læseren også opnå en forståelse for historiske begivenheder og deres betydning, ligesom læseren skal opnå kildekritisk sans. Der er undervejs i bogen fokus på, at viden formidles både gennem tekst, men også gennem en række interaktive elementer i form af billeder, film og elevaktiverende opgaver. Læseren inddrages aktivt i en bearbejdning af spørgsmålene ved bl.a. at udarbejde egen nyhedsudsendelse fra Mellemøsten med iMovie og lave animation af konflikten og dens konsekvenser i Explain Everything. Bogen er udviklet til at kunne anvendes til flere niveauer i historieundervisningen i folkeskolens ældste klasser, i gymnasiet, på hf, KS på hf og VUC eller i tværfaglige forløb og projekter relateret til emnet om Israel og Palæstina. Bogen dækker nedenstående niveauer: Grundskolen (9. - 10. klassetrin) Færdigheds- og vidensmål: Historiske problemstillinger og løsningsforslag Kildeanalyse Sprog og skriftsprog Historiske scenarier Konstruktion og historiske fortællinger Historisk bevidsthed. Kompetencemål: Eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger. Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid. Stx Historie A-niveau Kernestof: Det globale samfund: nye grænser og konflikter Kampen om det gode samfund: ideologiernes kamp, kolonisering, afkolonisering. Hfe Historie B-niveau Kernestof: Centrale kulturmøder i europæisk historie Styreformer i historisk og nutidigt perspektiv Ideologiernes kamp i det 20. århundrede Nye grænser og konflikter. Hf Kultur- og samfundsfagsgruppen Fællesfaglige mål: Områdestudier Globalisering og kulturmøder. Historie Kernestof: Styreformer i historisk og nutidigt perspektiv Ideologiernes kamp i det 20. århundrede. 

Bogkortets ID
90485056
Dato for offentliggørelse
1. oktober 2015
Udgivelsesdato
10. december 2014
Er læremidlet interaktivt?
Ja
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: iPad, iPhone
Særlige krav til udstyr?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
ISBN
978-87-997659-3-5
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Historie
   • Supplerende materiale, temaer (F.33.e)
   • Supplerende materiale, Verden (F.33.d)
 • Gymnasiale uddannelser
  • Historie
   • Supplerende materiale, temaer (G.33.e)
   • Supplerende materiale, Verden (G.33.d)
  • Samfundsfag (G.68)
 • Ungdoms- og voksenuddannelse
  • Historie
   • Supplerende materiale, temaer (V.33.e)
   • Supplerende materiale, Verden (V.33.d)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
12,00 kr.
Emneord
Palæstina, Israel, kildekritisk sans, historisk problemstilling, grænser og konflikter, VUC Syd
Klassetrin
9.-10. kl.
Læringsmål
 • Hf
  • Historie
   • B niveau
  • Kultur- og samfundsgruppe
 • Stx
  • Historie
   • A niveau