11. september 2001 - Årsager og konsekvenser  

Forfattere:
Tommy Stave Hansen
Materialetype:
  
Indhold:
e-bog
Målgruppe:
Stx
Historie
Hf
Historie, Kultur- og samfundsgruppe
Klassetrin:
9.-10. kl.
Registreret af:
VUC-Haderslev 2

Mange mennesker husker, hvor de var, og hvad de lavede den 11. september 2001. Det var dagen, hvor World Trade Center og Pentagon blev angrebet. Angrebene var ekstremt voldsomme og krævede tusindvis af menneskeliv. Denne bog sætter fokus på, hvorfor angrebene skete, hvilke årsager der lå til grund for angrebene, og hvilke konsekvenser de efterfølgende har haft. Læseren skal gennem arbejdet med bogen opnå indsigt i, hvordan aktuelle begivenheder som angrebene den 11. september kan sættes ind i en større historisk sammenhæng i tid og rum. Læseren inddrages aktivt i arbejdet med at forstå de historiske begivenheder ved bl.a. at producere sin egen interaktive bog om emnet, skrive artikler, producere film og lave kildeanalyse. Bogen er udviklet til at kunne anvendes til flere niveauer i historieundervisningen i folkeskolens ældste klasser, i gymnasiet, på hf og VUC, i tværfaglige forløb og projekter relaterede til emner om konflikter, Mellemøsten, Vesten, og terrorisme. Bogen dækker nedenstående niveauer: Grundskolen (9. - 10. klassetrin) Færdigheds- og vidensmål: Historiske problemstillinger og løsningsforslag Kildeanalyse Sprog og skriftsprog Historiske scenarier Konstruktion og historiske fortællinger Historisk bevidsthed. Kompetencemål: Eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger. Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid. Stx Historie A-niveau Kernestof: Det globale samfund: nye grænser og konflikter Kampen om det gode samfund: ideologiernes kamp, kolonisering, afkolonisering. Hfe Historie B-niveau Kernestof: Centrale kulturmøder i europæisk historie Styreformer i historisk og nutidigt perspektiv Ideologiernes kamp i det 20. århundrede Nye grænser og konflikter Styreformer i historisk og nutidigt perspektiv. Hf Kultur- og samfundsfagsgruppen Fællesfaglige mål: Områdestudier Globalisering og kulturmøder. Historie Kernestof: Styreformer i historisk og nutidigt perspektiv Ideologiernes kamp i det 20. århundrede Forholdet mellem den vestlige kulturkreds og den øvrige verden. 

Bogkortets ID
90484754
Dato for offentliggørelse
1. oktober 2015
Udgivelsesdato
25. marts 2015
Er læremidlet interaktivt?
Ja
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: iPad, iPhone
Særlige krav til udstyr?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
ISBN
978-87-93306-38-7
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Historie
   • Supplerende materiale, Verden (F.33.d)
 • Gymnasiale uddannelser
  • Historie
   • Supplerende materiale, temaer (G.33.e)
   • Supplerende materiale, Verden (G.33.d)
 • Ungdoms- og voksenuddannelse
  • Historie
   • Supplerende materiale, temaer (V.33.e)
   • Supplerende materiale, Verden (V.33.d)
  • Samfundsfag (V.68)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
12,00 kr.
Emneord
11. september, World Trade Center, Pentagon, ideologiernes kamp, historiske begivenheder, VUC Syd
Klassetrin
9.-10. kl.
Læringsmål
 • Hf
  • Historie
   • B niveau
  • Kultur- og samfundsgruppe
 • Stx
  • Historie