Kommentarer

Digitale produkter til Skolen  

Forfattere:
HippoMini
Materialetype:
  
Indhold:
Supplerende materiale
Målgruppe:
Grundskole
Almindelige indvandrersprog - valgfag, Arbejdskendskab - valgfag, Billedkunst, Billedkunst - valgfag, Biologi, Børnehaveklassen, Dansk, Dansk som andetsprog - supplerende, Drama - valgfag, Engelsk, Færdselslære, Geografi, Håndværk og design, Håndværk og design - valgfag, Idræt, Jordbrug, Matematik, Musik, Naturfag, Teknologi og kommunikation , Teknologiværksted
Klassetrin:
0.-10. kl., Specialundervisning
Registreret af:
Hippomini ApS

Digitale produkter er et ‘must’ for både store og små. Det er ikke længere et spørgsmål, om skoledagen skal være digital. Det er et spørgsmål om at vælge de rigtige produkter og integrere dem, så eleverne lærer at bruge dem konstruktivt, kritisk og kreativt. 

Bogkortets ID
90481568
Dato for offentliggørelse
1. oktober 2015
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Underviser
Emneord
Digitale produkter til Skolen
Klassetrin
0.-10. kl., Specialundervisning
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Almindelige indvandrersprog - valgfag
    • 7./8./9. klasse
   • Arbejdskendskab - valgfag
    • 7./8./9. klasse
   • Billedkunst
    • 1. - 2. klasse
    • 3. - 5. klasse
   • Billedkunst - valgfag
    • 7./8./9. klasse
   • Biologi
    • 7. - 9. klasse
   • Børnehaveklassen
    • Børnehaveklassen
     • Engagement og fællesskab (obligatorisk): Eleven kan bidrage til fællesskabet og drage omsorg for sig selv og andre
     • Kreative og musiske udtryksformer (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i billeder, musik og drama
     • Krop og bevægelse (obligatorisk): Eleven kan foretage valg, der styrker og udvikler kroppen
     • Matematisk opmærksomhed (obligatorisk): Eleven kan anvende tal og geometrisk sprog i hverdagssituationer
      • Antal (obligatorisk område)
      • Figurer og mønstre (obligatorisk område)
      • Sprog og tankegang (obligatorisk område)
      • Tal (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om talsymbolerne og deres ordning (vejledende mål)
       • Eleven kan læse og ordne etcifrede naturlige tal (vejledende mål)
     • Naturfaglige fænomener (obligatorisk): Eleven kan ud fra viden og erfaring færdes iagttagende i naturen
      • Bæredygtighed (obligatorisk område)
      • Dyr og planter (obligatorisk område)
      • Naturnysgerrig (obligatorisk område)
      • Årets gang (obligatorisk område)
     • Sprog (obligatorisk): Eleven er opmærksom på forskellige måder at anvende sprog på
      • Fortælling (obligatorisk område)
      • It og digitale medier (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om ikoner og værktøjer i digitale medier (vejledende mål)
       • Eleven kan eksperimentere med digitale medier i arbejdet med sprog (vejledende mål)
      • Læsning (obligatorisk område)
      • Samtale (obligatorisk område)
      • Skrivning (obligatorisk område)
      • Sproglig bevidsthed (obligatorisk område)
   • Dansk
   • Dansk som andetsprog - supplerende
   • Drama - valgfag
   • Engelsk
   • Færdselslære
   • Geografi
   • Håndværk og design
   • Håndværk og design - valgfag
   • Idræt
   • Jordbrug
   • Matematik
   • Musik
   • Naturfag
   • Teknologi og kommunikation
   • Teknologiværksted