Ligningers anvendelse - Reduktion og formler  

Forfattere:
Ann Karina Broholm Kristiansen
Materialetype:
  
Indhold:
e-bog
Målgruppe:
Stx
Matematik
Hf
Matematik
Voksenuddannelser
AVU
Klassetrin:
9.-10. kl.
Registreret af:
VUC-Haderslev 2

Hvordan kan man anvende ligninger i praksis? Hvordan kan man forkorte et matematisk udtryk? Hvordan kan man beregne værdier i selve udregningen, når man kender resultatet? I denne lærebog til matematik arbejdes der med reduktion og ligninger med udgangspunkt i formler for areal og rumfang, og med emnet om billedrammer som en rød tråd gennem opgaverne. Parentesregnereglerne bliver gennemgået, og regnehierarkiet bliver præsenteret i forhold til, hvilke regnetegn der ophæver hinanden, samt hvilken rækkefølge man skal følge, når man løser en ligning. For at underbygge og fremme forståelsen er der brugt videoer og illustrationer til både den faglige gennemgang samt de stillede opgaver. Opgaverne lægger op til, at der arbejdes med fokus på fremgangsmåden af opgaveløsningen ved, at denne skal vises og forklares med brug af tekst, lyd og billeder. Læseren producerer undervejs sin egen bog om emnet. Bogen er udviklet til at kunne anvendes til flere niveauer i matematikundervisningen i folkeskolens ældste klasser, gymnasiet, på hf (C) og VUC, eller i tværfaglige forløb eller projekter med matematik. Bogen dækker primært nedenstående niveauer, men kan med supplerende materiale anvendes til B-, og A-niveau i gymnasiet og på hf -niveau: Grundskolen (9. - 10. klassetrin) Færdigheds- og vidensmål: Ligninger. Kompetencemål: Eleven kan anvende reelle tal og algebraiske udtryk i matematiske undersøgelser. Hf matematik C-niveau Kernestof: Ligningsløsning med grafiske metoder og simpel algebraisk manipulation. Almen Voksenuddannelse (AVU) Matematik, Niveau G Kernestof: Løsning af enkle ligninger Reduktioner Parentesregler. Matematik, Niveau E Kernestof: Lineære funktioner, grafisk løsning af to ligninger med to ubekendte Potenser og rødder. Matematik, Niveau D Kernestof: Løsning af ligninger, herunder reduktion og parentesregler. 

Bogkortets ID
90468460
Dato for offentliggørelse
30. september 2015
Udgivelsesdato
20. april 2015
Er læremidlet interaktivt?
Ja
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: iPad, iPhone
Særlige krav til udstyr?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
ISBN
978-87-93306-49-3
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Matematik
   • Supplerende materiale (F.52.b)
 • Gymnasiale uddannelser
  • Matematik
   • Supplerende materiale (G.52.b)
 • Ungdoms- og voksenuddannelse
  • Matematik
   • Supplerende materiale (V.52.b)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
12,00 kr.
Emneord
ligninger, reduktion, formler, areal, rumfang, VUC Syd
Klassetrin
9.-10. kl.
Læringsmål
 • Voksenuddannelser
  • AVU
   • Matematik
    • D niveau
    • E niveau
    • G niveau
 • Hf
  • Matematik
   • C niveau
 • Stx
  • Matematik
   • A niveau
   • B niveau