Energi - Procent, brøk og decimaltal  

Forfattere:
Elisabeth Simonsen Thomsen
Materialetype:
  
Indhold:
e-bog
Målgruppe:
Stx
Matematik
Hf
Matematik
Voksenuddannelser
AVU
Klassetrin:
9.-10. kl.
Registreret af:
VUC-Haderslev 2

Hvor meget energi skal kroppen bruge? Hvad sker der, hvis man indtager for lidt eller for meget energi? Hvordan spiser vi korrekt og får den rigtige fordeling af næringsstoffer i den mad, vi indtager? For at kunne svare på disse spørgsmål må man have kendskab til matematiske beregninger af procenter, brøker og decimaltal. I bogen skal læseren arbejde med forståelsen af procenter, brøker og decimaltal gennem konkrete problemstillinger omkring kost og sundhed. Læseren vil bl.a. skulle beregne BMI, næringsindhold i fødevarer, kostsammensætningen og om energiindtaget er for højt eller for lavt. På den måde skal læseren få en forståelse for matematiske sammenhænge mellem procenter, brøker og decimaltal. Bogen er udviklet til at kunne anvendes til flere niveauer i matematikundervisningen primært i folkeskolens ældste klasser, gymnasiet (C), på hf(C) og VUC, i tværfaglige forløb eller projekter, der vedrører kost og sundhed. Bogen dækker primært nedenstående niveauer: Grundskolen (9. - 10. klassetrin) Færdigheds- og vidensmål: Tal Regnestrategier. Kompetencemål: Eleven kan anvende reelle tal og algebraiske udtryk i matematiske undersøgelser. Stx Matematik C-niveau Kernestof: Regningsarternes hierarki, ligningsløsning med grafiske og simple analytiske metoder, procent- og rentesregning, absolut og relativ ændring. Hf matematik C-niveau Kernestof: Regningsarternes hierarki, ligningsløsning med grafiske metoder og simpel algebraisk manipulation, procent- og rentesregning, absolut og relativ ændring. Almen Voksenuddannelse (AVU) Matematik, Niveau basis Kernestof: Brøkbegrebet Procentbegrebet. Matematik, Niveau G, F, E og D: Kernestof: Procentregning. 

Bogkortets ID
90466164
Dato for offentliggørelse
30. september 2015
Udgivelsesdato
17. januar 2015
Er læremidlet interaktivt?
Ja
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: iPad, iPhone
Særlige krav til udstyr?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
ISBN
978-87-93306-28-8
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Matematik
   • Supplerende materiale (F.52.b)
 • Gymnasiale uddannelser
  • Matematik
   • Supplerende materiale (G.52.b)
 • Ungdoms- og voksenuddannelse
  • Matematik
   • Supplerende materiale (V.52.b)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
12,00 kr.
Emneord
energi, næringsstoffer, procenter, brøker, decimaltal, VUC Syd
Klassetrin
9.-10. kl.
Læringsmål
 • Voksenuddannelser
  • AVU
   • Matematik
    • D niveau
    • E niveau
    • F niveau
    • G niveau
 • Hf
  • Matematik
   • C niveau
 • Stx
  • Matematik
   • C niveau