De gyldne regler for sund kost  

Forfattere:
Irina Bjørnø
Udgiver:
Belbooks
Materialetype:
   
Indhold:
e-bog
Målgruppe:
Grundskole
Madkundskab, Madkundskab - valgfag, Madværksted
Klassetrin:
6.-10. kl.
Registreret af:
Russisk Kultur Mission i Danmark -RKMD

De vigtigste information om kost 

Bogkortets ID
90399767
Dato for offentliggørelse
26. september 2015
Udgivelsesdato
1. februar 2015
Er læremidlet interaktivt?
Ja
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: alle
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: alle
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
alle
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Omfang
4
Udgave/version
1
ISBN
9788740416862
Opstilling
 • Erhvervsuddannelser
  • Hotel/Restauration/Levnedsmidler (E.50)
 • Folkeskolen
  • Hjemkundskab
   • Øvrige emner (F.34.f)
 • Ungdoms- og voksenuddannelse
  • Hjemkundskab
   • Grundbøger (V.34.a)
Emneord
kost, hygiene, sundhed
Klassetrin
6.-10. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Madkundskab
    • 4./5./6./7. klasse
     • Madlavning (obligatorisk): Eleven kan anvende madlavningsteknikker og omsætte idéer i madlavningen
     • Mad og sundhed (obligatorisk): Eleven kan træffe begrundede madvalg i forhold til sundhed
      • Ernæring og energibehov (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om ernæringsfaktorer og energibehov (vejledende mål)
       • Eleven har viden om kostanbefalinger og deres grundlag (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende kostanbefalinger til madlavning og måltidssammensætning (vejledende mål)
      • Sundhedsbevidsthed (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om faktorer, der påvirker madvalg, sundhed, trivsel og miljø (vejledende mål)
       • Eleven har viden om sund mad og madlavning (vejledende mål)
       • Eleven kan omsætte viden om sund mad i madlavning (vejledende mål)
     • Måltid og madkultur (obligatorisk): Eleven kan fortolke måltider med forståelse for værdier, kultur og levevilkår
   • Madkundskab - valgfag
    • 7. - 8./8. - 9. klasse
     • Madlavning (obligatorisk): Eleven kan eksperimentere ud fra grundlæggende madlavningsteknikker
     • Mad og sundhed (obligatorisk): Eleven kan foretage madvalg ud fra målgruppe og forholde sig kritisk til madkommunikation
     • Måltid og madkultur (obligatorisk): Eleven kan opbygge måltider med forståelse for forskellige madkulturer og levevilkår
      • Måltider og smag (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om måltidskulturer og deres symbolske dimensioner (vejledende mål)
       • Eleven kan etablere smags- og værdifulde måltider (vejledende mål)
       • Eleven kan fortolke måltider i deres kontekster (vejledende mål)
      • Måltidets værdier (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om måltidsformål, -værdier og principper for opbygning af komplekse måltider (vejledende mål)
       • Eleven kan fortolke mad- og måltidskulturer (vejledende mål)
       • Eleven kan opbygge komplekse måltider ud fra formål (vejledende mål)
   • Madværksted
    • 10. klasse
     • Madlavning (obligatorisk): Eleven kan anvende madlavningsteknikker af forskellig sværhedsgrad
      • Metoder og redskaber (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om avancerede redskaber og deres anvendelse (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende avancerede redskaber til forskellige grundmetoder (vejledende mål)
     • Mad og sundhed (obligatorisk ): Eleven kan træffe begrundede valg ift. fremstilling af sund mad til udvalgte målgrupper
      • Mad og energi (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om madens betydning for ernæring og trivsel (vejledende mål)
       • Eleven kan sammensætte og fremstille sund og varieret mad til målgrupper (vejledende mål)
      • Mad og hygiejne (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om mikroorganismer og fødevare- og produktionshygiejne (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende principper for fødevarehygiejne i fremstilling af forskellige madprodukter (vejledende mål)
Kommentar til brug i undervisningen
10 min.